Movia skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om bedre stoppesteder:

Guldborgsund, Vordingborg og Køge Kommuner har fået tilskud fra Movias anlægspulje til at forbedre udvalgte stoppesteder. Puljen giver penge til etablering af cykelparkering ved stoppesteder, bedre digital rejsetidsinformation og nyt inventar, som alt sammen skal være med til at styrke den kollektive transport.

Stoppestederne er en vigtig del af busrejsen. Og derfor gør det en forskel, hvis man som kunde oplever at stoppestedet er tænkt godt ind, som en samlet del af rejsen. Kan man komme af med cyklen på en betryggende måde? Kan man stå i læ for vind og vejr? Det er nogle af de ting, som kan gøre det til en rar oplevelse at tage med bus.

Derfor etablerede Movia i 2016 en anlægspulje, hvor Movias kommuner kan søge om medfinansiering til projekter, der understøtter og forbedrer busdriften og det samlede busnetværk på Sjælland og øerne.

Som led i udmøntningen af puljen har Guldborgsund, Vordingborg og Køge Kommuner fået tilskud til opgradering af en række stoppesteder i de tre kommuner. Kommunerne betaler selv 50 pct., og med de tre godkendte projekter bliver der samlet investeret 1.225.000 kr. i at forbedre venteområder og stoppesteder i de tre sjællandske kommuner.

Et andet forhold, der spiller ind på oplevelsen af busrejsen er ordentlige venteforhold ved stoppestedet. Det kan være en bænk at sidde på, læ for vind og regn og god trafikinformation. Med gode venteforhold kan den første barriere for at bruge bussen allerede være overvundet.

Køge Kommune har i foråret 2018 opgraderet busdriften mellem Køge og Borup. I den forbindelse er stoppestedet Egernets Kvarter i Ejby blevet et vigtigt skiftepunkt med fire linjer mod Køge, Solrød Strand og Borup. Derfor opgraderes stoppestedet nu med støtte fra Movias Anlægspulje med læskærm, digital rejsetidsinformation og nyt inventar til glæde for de forventede 120 daglige passagerer.

 

Del på sociale medier