Den danskejede træhandelsvirksomhed Keflico A/S offentliggør regnskabet for 2019. Virksomheden præsenterer blandt andet et overskud, en markant forbedring af pengestrømmene samt en vækst i den del af salget, der kommer fra bæredygtighedscertificerede produkter.

Træhandelsvirksomheden Keflico

Den danskejede træhandelsvirksomhed Keflico A/S offentliggør regnskabet for 2019, der var et år med flere positive takter inden for den bæredygtige dagsorden. Særligt efterspørgslen efter bæredygtighedscertificeret træ havde fart på, og det forventes at interessen vil forsætte og accelerere i 2020 på trods af corona:

“Vi er meget tilfredse og stolte over, at interessen for anvendelsen af mere træ i byggeriet stadigvæk er stigende, og at vi fortsat mærker en øget efterspørgsel efter særligt bæredygtighedscertificeret træ på det danske marked. Det vidner om, at det er den rigtige tilgang, vi har valgt med vores bæredygtighedsstrategi, der tilgodeser beslutningen om en banebrydende og bæredygtig indkøbspolitik,” siger kommerciel direktør i Keflico, Camilla Hyldgaard Thomsen.

Virksomheden med hovedsæde i Støvring, der beskæftiger 50 ansatte i 2019 mod 46 i 2018, leverer i regnskabet for 2019 en fremgang i pengestrømmene fra driften med godt 18 mio. kroner. Det betyder samtidig en øget likviditets- og soliditetsgrad. En fremgang, som glæder den administrerende direktør i Keflico:

“Efter de seneste års negativ udvikling i pengestrømmene er det glædeligt, at vi nu er lykkedes med at vende denne udvikling,” siger adm. direktør Mads Stenstrop.

I årsrapporten præsenterer virksomheden et mindre fald i nettoomsætning fra 314 mio. kroner i 2018 til 303 mio. kroner i 2019. Et resultat, som Mads Stenstrop peger på, skyldes et generelt fald i markedsaktiviteten i tredje og fjerde kvartal.

“Overordnet kan vi konkludere, at vi leverer et regnskab for 2019, der følger markedsudviklingen. I første halvdel af 2019 oplevede vi en meget høj markedsaktivitet i både den træforbrugende industri samt hos de danske tømmerhandlere og byggemarkeder, mens vi i andet halvår så en begyndende afmatning i markedet,” siger Mads Stenstrop.

Høj markedsaktivitet i dele af byggeriet

Virksomheden har oplevet, at markedsaktiviteten i de første måneder af 2020 har været positiv på flere områder til trods for den usikkerhed, der med corona også præger markedet for handel med træ og træbaserede produkter.

“Vi har haft en positiv start på 2020. Som mange andre kan vi naturligvis også mærke den usikkerhed, som corona har medført, og det er stadig uvist, hvordan det kommer til at påvirke os i 2020. Dog er vi glade for den høje aktivitet, der ses hos tømmerhandlerne og byggemarkederne med de mange hjemmebyggeprojekter, der bliver igangsat i disse tider,” siger Camilla Hyldgaard Thomsen og fortsætter:

“Det er stadigvæk for tidligt at spå om fremtiden, men vi håber ikke, at den nuværende situation i samfundet vil sætte en stopklods for den bæredygtige udvikling, vi har oplevet i de seneste år i byggeriet, hvor opmærksomheden og anvendelsen af træ har været stigende,” siger Camilla Hyldgaard Thomsen.

Indflydelse på den bæredygtige udvikling i byggeriet

Indsatsen for at fremme lovligt og bæredygtigt træ til byggeriet er en del af Keflicos DNA, der i det forgangne år tog et yderligere skridt med tilkoblingen af en uafhængig tredjepart til validering af virksomhedens dokumentationssystem. En indsats, der er en naturlig videreudvikling fra beslutningen i 2016, hvor Keflico som den første danske træimportør indførte en bæredygtig indkøbspolitik. Her præsenterede man målet om, at mindst halvdelen af al forhandlet træ i virksomheden i 2020 skulle være bæredygtighedscertificeret, hvilket forventes indfriet i år:

“Vi opnåede i 2019 en certificeringsandel på i alt 48,9 pct. af vores samlede omsætning, og derfor er det vores klare forventning, at vi allerede inden for de kommende måneder med de initiativer, vi allerede har igangsat som f.eks. vores nye facadeprogram, når vores mål om en certificeringsandel på minimum 50 pct,” siger Camilla Hyldgaard Thomsen.

Hun løfter samtidigt sløret for, at Keflico inden længe vil præsentere markedet for nogle helt nye tiltag, som skal være med til at bane vejen for stadig mere træ i byggeriet i Danmark.

Del på sociale medier