Kommunalt

Foto: JTL

416 millioner kroner til Østbanen

Folketingets partier har indgået aftale om fordelingen af pulje til lokalbaner i perioden 2022-2025. Aftalen vækker glæde i Region Sjælland, men der er samtidig dyb bekymring over de stærkt stigende priser på bygge- og anlægsopgaver.

Foto: ADL

Region Sjælland rykker ud med hjælp til tidligere misbrugere

Hepatitis c er et problem især blandt tidligere stofmisbrugere. Region Sjælland satser på at få bugt med sygdommen ved at rykke ud med test og behandling på blandt andet misbrugscentre.

Foto: JTL

Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge

Sundhedsministeriet vil nu i dialog med KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) hurtigst muligt fastlægge, hvordan hjælpen til de privat og kommunalt indkvarterede ukrainere skal tilrettelægges. Ukrainere, der er indkvarteret på et asylindkvarteringssted får behandling via den læge, der er tilknyttet stedet.

Foto: ABW

Mange får alligevel ikke udbetalt overskydende skat

Gældsstyrelsen inddriver hvert år et milliardbeløb ved at modregne borgere i udbetalingen af overskydende skat. I 2021 blev der modregnet gæld for ca. 2,4 mia. kr. fordelt på omkring 394.000 borgere. I Region Sjælland er den største andel af borgerne blevet modregnet.

Foto: ABW

Bliv en del af succesen!

Køge Kvitter Smøgerne starter nye hold 26. og 27. april 2022.

Foto: ABW

Køge Kommune gør klar til mange flere ladestandere

Køge Kommune har vedtaget en ny strategi, som giver plads til mange nye ladestandere. Borgerne inviteres til at komme med input til, hvor ladestanderne skal opstilles.

Foto: ABW

Mere end 30 virksomheder er allerede tilmeldt

På trods af over 30 tilmeldte virksomheder fra Ringsted, Roskilde, Køge og Sorø er der stadig plads til flere virksomheder på Job- og uddannelsesmessen i Ringsted den 3. maj.

Region Sjælland er klar til en klimaerhvervsskole

Region Sjælland er klar til en klimaerhvervsskole

De tre borgmestre fra Køge, Næstved og Vordingborg kommuner og EUC Sjælland stiller sig nu klar til at byde faglige organisationer, lokale virksomheder og flere uddannelsesinstitutioner ind til samarbejde om at skabe fremtidens klimaerhvervsskole i Region Sjælland. 

Foto: ABW

Søg tilskud til din idé

Har du en god idé til et projekt, der skaber bedre fysiske rammer for friluftsliv, nye muligheder for vandfriluftsliv eller som udvikler børn og unges friluftsliv, så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Næste frist for ansøgninger er 1. juni 2022.

Foto: ABW

Sundhedstjek og krisehjælp til flygtninge fra Ukraine

Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland sørger for sundhedstjek og krisehjælp i Rødby til ukrainere, der er flygtet fra krigen. Behovet er stort, og det er vigtigt, at flygtningene får information om gratis sundhedstilbud i Danmark.