CWP Rengøring & Service
v/ Camilla Wichmann Petersen
Coronavej 1
4140 Borup
21 38 66 20
cwp.ren.service@gmail.com

Kendskabet til hver eneste kunde er vigtigt
Det er ikke så få krav, der både kvalitets- og miljømæssigt stilles til de rengøringsfirmaer, der er på markedet i dag. Det er der gode grunde til, for det er naturligvis ikke uvæsentligt, hvem der kommer i hjemmet hos en privatkunde og hvem, der sørger for, at der er gjort skinnende rent i en erhvervsvirksomhed eller i et kontormiljø.

Camilla Wichmann Petersen, som leder CWP Rengøring & Service i Borup, har derfor stort fokus på det personlige kendskab til sine kunder, før en aftale om rengøring indgås. Der er hos alle kunder – både private og i erhvervslivet – specielle forhold, der nødvendigvis skal tages hensyn til og personlige forhold, som kan være helt afgørende for, om kunden bliver tilfreds og trygt kan anbefale Camillas rengøringsfirma til andre.

Der kræses for detaljerne
Derfor er det Camillas mål, at der kan meldes tilbage om både tryghed og tilfredshed hver eneste gang, kunderne har haft besøg af CWP Rengøring & Service. For Camilla er dialogen om den måde som kunderne ønsker rengøringen foretaget på uhyre vigtig. Både dialogen og rengøringsmidlerne skal fungere og være bæredygtige. Og dialogen foregår både, når der indgås en aftale om rengøring og i hverdagen, hvor Camilla personligt følger op på, om hendes kunder er tilfredse, og om rengøringen hos dem lever op til forventningerne.

CWP Rengøring og Service tilbyder rengøring på flere niveauer både til private og til erhvervskunder. Den måde, du som kunde ønsker rengøringen fortaget på, kan for eksempel være rengøringen med den daglige eller ugentlige gennemgang, som ikke kræver af dig, at hjemmet eller kontoret er helt ryddet. Næste niveau kan være de jævnlige og lidt mere dybdegående rengøringer, hvor der efter aftale er mulighed for rengøringspersonalet at gå lidt mere grundigt til værks. Her arbejder rengøringspersonalet når lokalerne er tomme, og endelig kan der udføres den helt store og grundig omgang, når du synes, at nu er det tid igen til hovedrengøring.

Ved klart at definere opgavernes omfang er det muligt både at tilbyde de fleksible løsninger, der passer helt til de behov, som du som kunde har. Det betyder samtidig, at når forholdene ændrer sig, hvad de jo gør både for den private kunde og erhvervskunden, er omstillingen let for alle parter, hvilket mange af Camillas kunder sætter stor pris på.

CWP Rengøring og Service er over hele Sjælland
Fra adressen i Borup, som ligger i Køge Kommune mellem Bjæverskov og Ringsted, er det let for Camilla at servicere kunder på hele Sjælland. Hun har stor erfaring med at løse en lang række forskellige typer opgaver ud over den daglige rengøring som for eksempel:

• Hoved- og vinduesrengøring
• Loftrengøring
• Flytterengøring
• Gulvrengøring
• Konsulentrengøring

Når CWP Rengøring og Service kaldes ud til at varetage en af de mere specielle konsulentrengøringer, vil opgaven som oftest blive løst i et tæt samarbejde med eksperter og håndværksvirksomheder. Der skal jo tages hensyn til, hvordan lokalerne er indrettet og hvilke typer materialer, som skal rengøres.

Desuden skal det nøje overvejes, hvilket udstyr, rengøringsprodukter og kemikalier, der kan anvendes. Før arbejdet igangsættes, vil der derfor blive udarbejdet en detaljeret beskrivelse af arbejdets omfang og ansvarsforholdene i samarbejdet.

Der gås ikke på kompromis på kvaliteten
Camilla fortæller, at uanset om hendes kunder efterspørger en lettere rengøring eller en mere omfattende hovedrengøring, bliver der aldrig gået på kompromis med kvaliteten af det udførte arbejde. Hun har et ønske om, at når du indgår et samarbejde med CWP Rengøring og Service, så vil du både som privat- og erhvervskunde opleve og værdsætte en ensartet og god rengøringskvalitet gennem lang tid. Camilla er klar over, at den tilfredse kundes anbefaling altid vil være den bedste reklame, som hendes virksomhed kan få.

Kontakt CWP Rengøring og Service via hjemmesiden. Camilla glæder sig til at høre fra dig!

sølvpartner