Regnemark: Der bliver spærret for gennemkørsel for biler i tre måneder, mens cyklister og gående kan komme over via en midlertidig bropassage.

Den gamle bro over Køge Å på Regnemarkværket, der fører ind til vandværket, kalder på fornyelse. Det skal ske nu, da HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, vil være i god tid, inden nybygning og modernisering med blødgøringsanlæg af Værket ved Regnemark går i gang.

Forarbejde til modernisering af vandværk

Renoveringen af selve vandværket bliver indledt i slutningen af 2023, og i den forbindelse skal broen kunne holde til tunge transporter med byggematerialer. Så derfor er renoveringen ekstra nødvendig.

Omkørsel ad Vestre Ringvej fra slutningen af maj

Arbejdet med renoveringen af broen starter i slutningen af maj 2022, og her vil vejen på broen blive spærret for bilister, mens gående og cyklister stadig kan passere via en midlertidig bro lige i nærheden. Beboere og bilister med ærinder i området skal køre ad Vestre Ringvej. For skydeklubbens brugere er den sædvanlige vej åben.

De rekreative stier omkring Køge Å bliver ikke påvirket, mens anlægsarbejdet står på. Det tager HOFOR højde for under renoveringen.

Kom til is og kaffe, når broen åbner igen

I slutningen af august forventer HOFOR, at renoveringen af broen er afsluttet, og vejen igen kan åbnes. I den anledning byder HOFOR på is og kaffe til såvel lokale som andre interesserede for sammen at nyde en forbedret og betydelig pænere bro. Den præcise dato vil stå på byggepladsskiltet ved broen.

Stabil bro ind til Danmarks største vandværk

For HOFOR er det vigtigt også i fremtiden at have en stabil bro, når det nybyggede Værket ved Regnemark er i drift. Det er ikke bare HOFORs største men Danmarks største vandværk, som vil kunne levere omkring 15 mio. m3 rent drikkevand til folk i hovedstadsområdet.

Pressefoto