Den Selvejende Institution Køge Bowling Center
Ravnsborgvej 1
4600 Køge