Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Køge i tidsrummet 2021/06/10 til 2021/06/21.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Musik til ulempe – Pogebanken, Herfølge – Køge

Kl. 20.01 fik politiet en anmeldelse om, at 10-20 unge var forsamlet ved skolen, hvor de hørte høj musik fra en soundboks. En patrulje kørte til stedet, hvorfra de unge medbringende en soundboks løb ved politiets ankomst. Roen var nu genoprettet, så politiet forlod området.
Lidt senere på aftenen var den så gal igen, idet der igen blev afspillet høj musik i området. Denne gang lykkedes det politiet at få fat i soundboksen, ligesom de unge forblev på stedet. De havde efterladt diverse effekter, som de blev sat til at rydde op. Herefter blev ejeren af soundboksen – en 19-årig mand fra Herfølge – gjort bekendt med, at soundboksen blev taget med til politistationen, fordi den blev brugt til at forstyrre de omkringboende med høj musik. Den 19-årige blev oplyst om, at soundboksen kunne afhentes den følgende dag. Ingen blev sigtet for noget i anledning af anmeldelserne.

Utryghedsskabende kvinde indlagt – Torvebyen, Køge

Kl. 11.17 fik politiet den første af flere anmeldelser om en kvinde, der var utryghedsskabende i sin adfærd i området, herunder i butikker. Ud fra det oplyste signalement på kvinden ledte et par patruljer efter hende i området både i patruljebilen og til fods, indtil politiet kl. ca. 11.30 fik lokaliseret hende. Der var tale om en 50-årig kvinde fra Køge, som ikke blev sigtet noget på grund af sin adfærd, men derimod blev indlagt på et sygehus til fornøden omsorg og behandling på grund af hendes mentale tilstand.

Færdselsuheld – Køgevej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 15.50 rykkede politiet ud til et færdselsuheld med flere bilister impliceret. Der var ingen tilskadekomne ved uheldet, der var sket i forbindelse med nedbremsning ved køkørsel i sydlig retning. En 42-årig mand fra Hårlev opdagede for sent den langsomtkørende trafik foran ham, så han i sin personbil påkørte bagenden af bilen foran. Herved blev den påkørte bil skubbet frem i den næste bil, som også blev skubbet frem i det fjerde, omplicerede køretøj. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i uheldet.

Hurtig bilist risikerer beslaglæggelse af bil – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 20.55 fangede en hurtigkørende bilist opmærksomheden hos føreren af færdselspolitiets videopatruljebil, der kørte sydgående ad Sydmotorvejen ved Køge Politiet fulgte efter bilisten, hvis kørsel blev optaget på video, inden politiet fik standset den hurtige bilist. Der var tale om en 26-årig mand fra Næstved, der blev gjort bekendt med, at politiet mistænkte ham for at have kørt med hastigheder mellem 200-220 km/t ad motorvejen, selv om højst tilladte hastighed ikke måtte overstige hastigheden. Den 26-årige blev oplyst om, at videomaterialet ville blive undersøgt nærmere, så den nøjagtige hastighedsovertrædelse kunne fastlægges. Han blev desuden orienteret om, at hans personbil kunne risikere at blive beslaglagt, såfremt politiet fandt grundlag for at mistænke ham for hastighedsovertrædelser over 200 km/t. Ifølge de nyeste regler skal der ske beslaglæggelse af køretøjer i forbindelse med kørsel, der betegnes som vanvidskørsel, f.eks. hastigheder over 200 km/t.

Brandundersøgelse – Tigervej, Køge

Kl. 22.57 rykkede brandvæsnet og politiet ud til et autoværksted efter en melding om ildebrand i en bygning. Det viste sig dog at være uden for selve værkstedet, hvor der var gået ild i nogle dæk i et mindre træskur. Branden havde udviklet nogen røg, men var hurtig at slukke for brandvæsnet. Der skete skade på træskuret og dækkene, og den egentlige brandårsag skal politiet have undersøgt nærmere. Ingen personer kom til skade ved branden.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Køge

Kl. 08.24 var to biler stødt sammen på Ringstedvej mellem Køge by og Sydmotorvejen, efter at en 51-årig kvinde fra Køge som fører af en personbil i vestlig retning var bremset op på grund af kødannelse. Det så en 49-årig mand fra Køge i en personbil lidt for sent, så han påkørte bagenden af den 51-åriges bil. Begge parter blev tilset af personale fra de to tilkaldte ambulancer, men ingen havde fået behandlingskrævende skader. Deres biler blev bugseret væk fra uheldsstedet, og politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved uheldet.

Social dumping-kontrol – Lejre / Roskilde / Køge

Onsdag var udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi rundt på i alt seks forskellige arbejdspladser for at kontrollere, om der var udenlandsk arbejdskraft beskæftiget, og om disse personer i givet fald var registreret korrekt hos de danske myndigheder.
Kontrollen blev indledt i Lejre kommune, hvor to byggepladser fik besøg af politiet. Ingen af stederne var der beskæftiget udenlandsk arbejdskraft, så politiet fortsatte videre til Roskilde, hvor et tre byggepladser i Roskilde byområde fik besøg. På den ene byggeplads var der ikke beskæftiget udenlandsk arbejdskraft, men på de to andre byggepladser traf politiet i alt fem udenlandske mænd. Alle var korrekt registreret i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registeret), så politiet fandt ikke grundlag for at foretage sig yderligere.
Dagens kontrolbesøg blev afsluttet med en kontrol i en lagervirksomhed i den sydlige del af Køge kommune, men her traf politiet ingen udenlandske medarbejdere.

Narkokørsel i frakendelsestiden mv. – bil beslaglagt – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Færdselspolitiet standsede kl. 08.50 en personbil, der blev ført ad motorvejen i sydlig retning ved Greve, for at lave en kontrol af føreren og køretøjet. Føreren var en 30-årig mand fra Brøndby Strand, som ikke kunne fremvise noget kørekort. Det var han i forvejen blevet frakendt, og ved en nærmere kontrol af den 30-årige kunne politiet mistænke ham for at være påvirket af cannabis under kørslen. Det gav anledning til to sigtelser for overtrædelse af færdselsloven. I forbindelse med anholdelsen af den 30-årige for at få ham bragt til udtagelse af en blodprøve blev han ophidset og kaldte færdselsbetjenten mindre pæne ting, ligesom den 30-årige blev udadreagerende, så han måtte lægges i håndjern. Denne adfærd medførte så yderligere en sigtelse for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om fornærmelig tiltale mod en polititjenestemand. Den 30-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev herefter løsladt. En del af årsagen til ophidselsen kunne måske også være politiets besked til bilejeren om, at hans personbil blev beslaglagt. Dagens kørsel i bilen var femte gang inden for de seneste tre år, at den 30-årige blev sigtet for at køre bil, selv om han var frakendt kørekortet. Beslaglæggelsen af bilen skal en dommer nu kigge nærmere på grundlaget for, idet den 30-årige ikke var helt enig i politiets dispositioner i sagen. Når blodprøven er blevet analyseret, vil den 30-årige høre nærmere fra politiet om sagen.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 14.58 var det sket et uheld på motorvejen i det sydgående spor ved Solrød. En 44-årig kvindelig bilist fra Haslev havde nedsat hastigheden på grund af kødannelse, hvilket en bagfra kommende, 20-årig mandlig bilist fra Odense SØ for sent opdagede. Han påkørte derfor bagenden af den 44-åriges bil. Ingen af parterne til skade ved uheldet, der medførte mindre skader på de to implicerede biler.

Opfølgende besøg i boligkvarter – Gymnasievej / Parkvej, Køge

Onsdag ind til aften var en patrulje på et opfølgende besøg i det grønne område ved boligblokkene på Gymnasievej og Parkvej i Køge I sidste uge havde politiet i forbindelse med et besøg fundet et par personer blandt flere tilstedeværende i besiddelse af både narkotika og penge formentlig fra handel hermed, hvorfor området blev aflagt et præventivt og opfølgende besøg. I området traf politiet flere af de samme personer som sidst og fik sig en snak med disse om løst og fast. I denne omgang fandt politiet ikke grundlag for at sigte nogen for nogen lovovertrædelse, idet flere blot nød det gode vejr og gjorde klar til aftensmaden.

Fupopkald fra politiet – Herfølge – Køge

Kl. 18.54 kontakte en 33-årig kvinde fra Herfølge politiet, fordi hun netop havde afsluttet en mærkværdigt opkald fra en fremmed mand, der havde ringet fra et af politiets hovedtelefonnumre sluttende på 1448. Manden havde udgivet for at være politibetjent og kontaktede den 33-årige i anledning af et lån, som hun havde optaget. Det var kvinden dog noget uforstående overfor, idet hun ikke havde optaget noget lån. Under den videre samtale havde manden afsløret kendskab til kvindens adresse og hendes personnummer og ville have hende til at overføre penge til en konto. Det havde anmelderen afslået, hvorefter manden havde afbrudt opkaldet.
Anmelderen havde ikke lidt noget tab på grund af sin skepsis til mandens udsagn, hvilket politiet gerne vil rose hende for. Politiet vil i øvrigt generelt aldrig kontakte nogen i anledning af private økonomiske forhold og bede om pengeoverførsler, uden at der ville foreligge omstændigheder, som en borger i forvejen ville være bekendt med, f.eks. i en efterforskning eller lignende situation.

Forkert placering på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

En 24-årig mand fra København Ø var kl. 08.45 fører af et vogntog, der bestod af en personbil med en tilkoblet påhængsvogn. Vogntogets samlede længde udgjorde 8,65 meter. Når et vogntogs længde overstiger syv meter, eller et køretøjs tilladte totalvægt er over 3.500 kg., har føreren særlige forpligtelser ved kørsel på en motorvej med tre eller flere vognbaner i samme retning. Disse typer af køretøjer må kun benytte en af de to vognbaner længst til højre i færdselsretningen, medmindre man er ved en motorvejsudfletning og f.eks. skal følge udfletningen til venstre. Den 24-årige førte sit vogntog i tredje vognbane på en strækning uden udfletning på motorvejen, men med fire vognbaner i samme færdselsretning. Færdselspolitiet bemærkede denne kørsel og sigtede efterfølgende den 24-årige for den overtrædelse af færdselsloven, så han nu kan forvente at modtage et bødeforelæg som afgørelse på sagen.

Knallertkørsel til ulempe – Vordingborgvej, Køge

Kl. 22.20 anmeldte et busselskab til politiet, at nogle knallertkørere generede bustrafikken bl.a. på Vordingborgvej. Knallertkørerne kørte ind foran busserne og bremsede ned, så buschaufførerne også måtte bremse ned for at undgå påkørsel af knallertkørerne. En patrulje blev straks sendt til området, men politiet nåede kun at se silhouetterne af nogle knallertkørere, der skyndsomt forsvandt ved en grønt område, så politiet ikke kunne få kontakt til dem. Ingen blev således sigtet for denne chikaneadfærd over for busserne i området.

Spirituskørsel – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 01.20 anholdt og sigtede politiet en 75-årig mand fra Strøby for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Farlig kørsel i varevogn – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 12.20 standsede politiet en varevogn i særdeles trafikfarlig stand. Føreren, en 26-årig mand fra Stensved, havde ikke sikret læssebagsmækken, hvilket betød, at den stod åben og hang vandret bagud under kørslen. Inde i lastrummet på varebilen var endvidere en palleløfter og en sækkevogn, som ikke var fastspændt og dermed risikerede at falde ud til fare for bagvedkørende. Manden blev sigtet for køretøjets mangler, og han vil høre nærmere om sigtelsen, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel uden førerret – Ringstedvej, Køge

Kl. 18.26 standsede politiet en personbil, der blev ført af en 35-årig mand fra Køge Føreren havde ikke generhvervet førerretten, og en test med narkometeret gav udslag på cannabis. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel og kørsel uden gyldig førerret, og efter en blodprøve blev han løsladt. Han vil høre mere om sigtelsen, når blodprøven er analyseret.

Flere overtrædelser på Køge Bugt Motorvejen – Karlslunde, Greve

Kl. 13.55 slog politiet kløerne i en 29-årig mand fra Fløng, da han forinden havde kørt hasarderet på den sydgående motorvej ved Karlslunde. Med en hastighed på 164 km/t kørte han højre om flere andre biler i tæt trafik, selvom hastighedsgrænsen er 110 km/t på strækningen. Hans kørsel blev filmet af politiets videobil, hvorefter en betjent tændte udrykningssignalet og fik manden til at standse. Den 29-årige var frakendt førerretten tidligere, og denne eftermiddag sad han bag rattet, uagtet alkometer og narkometer slog ud på både alkohol og kokain. Manden fik udtaget en blodprøve til nærmere analyse af promille mv., og han vil høre nærmere om alle sagerne, når resultatet foreligger.

Røveri af mobiltelefon – Nørre Boulevard, Køge

Kl. 00.14 fik politiet en anmeldelse fra en 26-årig kvinde uden fast bopæl. Hun ønskede at anmelde, at hun kort forinden var blevet passet op på gaden af en mand, hun kendte i forvejen, som ønskede hendes mobiltelefon udleveret. Kvinden nægtede, og manden tildelte hende slag til hovedet – formentlig med flad hånd – for at få telefonen udleveret. Slagene og efterfølgende trusler om flere slag gjorde, at kvinden udleverede sin telefon og forlod stedet for at ringe til politiet. Politiet efterforsker nu sagen og har formodninger om en mistænkt mand, der skal hentes ind til afhøring.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 06.50 torsdag morgen var en 20-årig kvinde fra Haslev årsag til et mindre alvorligt sammenstød i morgenmyldretrafikken på motorvejen i det nordgående spor. Hun opdagede for sent, at de forankørende bremsede op i den tætte trafik, så hun påkørte bagenden af en forankørende personbil ført af en 49-årig mand fra Herfølge. Uheldet skete, da den kvindelige bilist lige havde skiftet vognbane for at foretage en overhaling. Sammenstødet skete i vognbanen nærmeste midterrabatten, så trafikken blev i ca. 30 minutter forstyrret, indtil de implicerede biler var kommet ind i nødsporet. Ingen af de to parter kom til skade ved uheldet, hvor politiet blot registrerede omstændighederne.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 14.47 var der sket et mindre alvorligt sammenstød på motorvejen, idet tre biler var stødt sammen. Det viste sig, at alle parter ved politiets ankomst var kommet ud i nødsporet, så trafikken kunne glide forbi uheldsstedet. En 38-årig mand fra Nørre-Alslev havde for sent opdaget, at de forankørende bremsede forholdsvist hårdt op i den tætte trafik, men den 38-årige nåede det ikke. Han påkørte derfor bagenden af den forankørende bilist, der blev skubbet frem i den næste bil. Ingen af parterne kom til skade, så politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Færdselsuheld – Vordingborgvej, Tureby – Køge

Kl. 15.23 var flere køretøjer blevet impliceret i et sammenstød på Vordingborgvej lidt nord for krydset ved Slimmingevej. En 20-årig mand fra Tureby, der kørte i nordlig retning med tilladt hastighed, opdagede for sent, at både en lastbil og en personbil bag denne var standset, fordi lastbilen afventede modkørende før venstresving ind på en privat adresse. Den 20-årige påkørte derfor personbilen, der så ramte den afventende lastbil. Ved sammenstødet røg vragdele fra bilerne over i det modgående spor, så en modkørende bilist kunne ikke undgå at køre ind i vragdelene. To ambulancer var sendt til uheldsstedet og kørte den 20-årige samt den 59-årige kvindelige fører fra Haslev i den påkørte bil til kontrol på skadestuen. Ingen af dem var kommet til skade ved uheldet, hvor disse to føreres biler skulle bugseres væk, mens lastbilen og den modkørende bilist kunne fortsætte deres kørsel ved egen kraft. De havarede biler var nødflyttet kl. ca. 17.10, hvor politiets arbejde på uheldsstedet var afsluttet.

Målrettet indsats mod formodet narkosalg – Parkvej, Køge

Kl. 19.29 slog politiet til mod en gruppe af mænd, der opholdt sig på et græsareal mellem boligblokkene på Parkvej og Gymnasievej. Ved synet af politiet forsøgte flere at flygte, men politiet fik fat i ni lokale mænd i 20-30 års alderen. Mistanken mod mændene var salg af euforiserende stoffer, når de opholdt sig i området, hvilket blev bekræftet, efter at politiet ved undersøgelse af området fandt et femcifret kontantbeløb skjult i en hæk, ligesom en af mændene under flugten forsøgte at skille sig af med en bæltetaske, hvori der også var et femcifret kontantbeløb, en digitalvægt, ca. tre gram kokain i pølsemandsposer, to hashplader og knap 100 pølsemandsposer med hver sin klump hash i, så den samlede hashmængde udgjorde ca. 285 gram. Hovedmistanken om hashsalg kunne derfor rettes mod to mænd på 24 og 29 år fra Køge, som begge blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Efter afhøring i sagen, hvor både kontanter og den fundne mængde euforiserende stoffer blev beslaglagt, løslod politiet efter en nærmere juridisk vurdering de to anholdte mænd, som dog på et senere tidspunkt vil blive stillet til strafferetligt regnskab for besiddelse af de ulovlige stoffer og pengene.
Politiet vil efter dagens aktion fortsætte med at holde med eventuelle ulovlige aktiviteter i området.

Indbrud i Perioden