Det er den tid på året, hvor behovet for at skrue op for varmen i vores boliger stiger. Men temperaturerne i de danske stuer bliver lavere i år. En ny undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at 6 ud af 10 danskere forventer at spare mere på varmen denne vinter sammenlignet med sidste år. Det er i tråd med de nye energispareråd, som Energistyrelsen netop har lanceret.

Foto ABW

Danskerne er klar til at trække de tykke striktrøjer over hovedet og tage de uldne sokker på, når de til vinter opholder sig derhjemme. 61 procent af danskerne svarer nemlig, at de forventer at spare mere på varmen dette efterår og den kommende vinter sammenlignet med sidste år.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Norstat for Energistyrelsen.

”Vi står i en ekstraordinær situation med rekordhøje energipriser og en udfordret forsyningssikkerhed. Det er derfor virkelig godt, at så mange danskere klart tilkendegiver, at de vil spare på varmen hen over vinteren, selvom det sker på en trist baggrund,” siger Stine Leth Rasmussen, der er vicedirektør hos Energistyrelsen og fortsætter:

”Men vi skal gerne have endnu flere til at skrue lidt ned på termostaten. Man sparer nemlig omkring 5 procent på varmeforbruget for hver grad, man skruer ned. Og besparelserne har stor betydning. Både for den enkeltes varmeregning, men også for Danmarks energiforsyning. Det er dog vigtigt at holde rumtemperaturen på mindst 18 grader, da man ellers risikerer at få skimmelsvamp i sit hus,” forklarer hun.

Det er ikke kun varmen, vi forventer at spare på. 7 ud af 10 danskere angiver i samme undersøgelse, at de forventer at reducere deres elforbrug den kommende vinter sammenlignet med sidste år.

Danskerne er meget motiverede for at spare på energien
I undersøgelsen fortæller 72 procent af danskerne, at de er mere motiverede for at spare på deres elforbrug i dag sammenlignet med for 12 måneder siden. Det er 13 procentpoint højere end i marts 2022, hvor Energistyrelsen lavede en lignende befolkningsundersøgelse.

Danskerne bliver også spurgt ind til, hvad der kan motivere dem til at spare på deres el- og varmeforbrug. Her svarer:

 • 80 procent – At spare penge
 • 50 procent – At mindske Danmarks afhængighed af energi fra Rusland
 • 43 procent – At gøre noget godt for klimaet og miljøet
 • 36 procent – At bidrage til at Danmarks energiforsyning ikke kommer under pres

Hele 61 procent svarer desuden i undersøgelsen, at de er villige til at sænke deres el- og varmeforbrug markant, hvis det hjælper til, at vi ikke løber tør for energi i Danmark.

”Vi kan se, at danskernes lyst til at spare på energien ikke kun handler om at spare penge. Tallene viser også, at danskerne i stigende grad forstår, at vi er i en kritisk situation, hvor vores energiforsyning er udfordret. Og man vil gerne bidrage til at undgå, at vi risikerer at stå i en situation med strømafbrydelser ” siger Stine Leth Rasmussen.

Sådan sænker du energiforbruget hen over vinteren
Energistyrelsen har lanceret en række nye, sæsonaktuelle spareråd målrettet danskerne. Formålet med dem er at hjælpe danskerne til at spare på energien over efteråret og vinteren:

Skru ned for varmen
Du sparer 5 % på varmeforbruget, hver gang du skruer én grad ned. Sæt termostaterne ens i alle rum, og hold mindst 18 grader, så der ikke kommer skimmelsvamp.

Brug mindre varmt vand
Du bruger cirka 1/3 af dit varmeforbrug på varmt vand. Spar på varmen ved at tage kortere bade, skrue ned for temperaturen og vaske hænder i koldt vand.

Sluk for unødigt strømforbrug
Strømforbrug er individuelt. Gennemgå strømforbruget derhjemme og vurder, hvor du kan skære i dit forbrug. Måske kan du skifte til LED-pærer, bruge brødristeren i stedet for ovnen eller slukke den gamle kummefryser.

Sluk for radiatoren, mens du lufter ud
Du kan spare på varmen med gode udluftningsvaner. Luft ud i 5 minutter ad gangen med gennemtræk flere gange om dagen, og skru ned for varmen i god tid inden.

Find flere råd og vejledning på SparEnergi.dk

Baggrund for befolkningsundersøgelsen
Undersøgelsen består af en dataindsamling foretaget af Norstat i perioden 29. august – 12. september 2022 via internettet med udgangspunkt i Norstats panel. Undersøgelsen er gennemført blandt 2.000 danskere i alderen 18-75 år.

Resultater fra befolkningsundersøgelsen:

Q: Hvor motiveret er du for at spare på dit forbrug af el/varme sammenlignet med for 12 måneder siden?

 • Meget motiveret: 31 procent
 • Noget mere motiveret: 35 procent
 • Lige så motiveret: 29 procent
 • Noget mindre motiveret: 1 procent
 • Meget mindre motiveret: 1 procent
 • Ved ikke: 3 procent

Q: Hvad kan motivere dig til at spare på dit el- og varmeforbrug i din bolig? Vælg gerne flere svar

 • At spare penge: 84 procent
 • At reducere Danmarks afhængighed af energi fra Rusland: 49 procent
 • At gøre noget godt for klimaet: 43 procent
 • At bidrage til, at Danmarks energiforsyning ikke kommer under pres: 35 procent
 • Der er ikke noget, der kan motivere mig til at spare mere på energien: 2 procent
 • Andet: 2 procent
 • Ved ikke: 3 procent

Q: Forventer du at skrue mere ned for varmen i din bolig i den kommende efterårs- vintersæson sammenlignet med sidste efterår/vinter?

 • Ja, jeg forventer at skrue markant ned: 14 procent
 • Ja, jeg forventer at skrue ned: 47 procent
 • Nej, jeg forventer at holde sammen niveau som sidste efterår/vinter: 37 procent
 • Nej, jeg forventer at skrue lidt op for varmen: 2 procent
 • Nej, jeg forventer at skrue markant op for varmen: 1 procent

Q: Jeg er villig til at sænke mit el- og varmeforbrug markant for at fremskynde udfasningen af import af gas og andre brændsler fra Rusland

 • Helt enig: 12 procent
 • Enig: 36 procent
 • Hverken enig eller uenig: 30 procent
 • Uenig: 8 procent
 • Helt uenig: 6 procent
 • Ved ikke: 7 procent

Q: Jeg er villig til at sænke mit el- og varmeforbrug markant, hvis det kan hjælpe til, at vi ikke løber tør for energi i Danmark

 • Helt enig: 14 procent
 • Enig: 47 procent
 • Hverken enig eller uenig: 25 procent
 • Uenig: 6 procent
 • Helt uenig: 3 procent
 • Ved ikke: 6 procent