Tidligere har Åbent Hus været velbesøgt af både unge og deres forældre, der blev klogere på uddannelsesmuligheder.

EUC Sjælland slår dørene op til Åbent Hus i Køge den 12. november 2022, hvor alle kan få inspiration til valg af uddannelse.

Uddannelsesudbuddet er i dag stort og indeholder talrige forkortelser såsom EUD, EUX, HTX og STX. Det er derfor ikke helt nemt at finde rundt i den store uddannelsesjungle, når der skal tages vigtige beslutninger om fremtiden.

EUC Sjælland åbner derfor dørerne den 12. november 2022 til Åbent Hus for at invitere forældre og unge til et møde med de forskellige uddannelsers indhold og mærke det sociale miljø gennem et nært møde med elever og undervisere, der vil være til stede på dagen. Netop den viden kan hjælpe med at afklare et uddannelsesvalg.

Arrangementet er også en optimal mulighed for de der overvejer et skift i karriere eller tænker over en anderledes uddannelsesvej.

På dagen kommer man helt tæt på en masse spændende uddannelser og kan gå på opdagelse i EUC Sjællands adskillige værksteder, laboratorier og klasseværelser.

Elever og undervisere fra EUD (erhvervsuddannelserne), EUX (erhvervsfaglig studentereksamen) og HTX (teknisk gymnasium) deltager på dagen, og fortæller om deres hverdag på de forskellige uddannelsesretninger. Det er også muligt, at tage en snak med en studievejleder og få afklaret spørgsmål om fremtidens muligheder for job eller videreuddannelse.

Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Læs mere om hvilke uddannelser, der kan mødes på: https://www.eucsj.dk/aabenthus

Åbent Hus 2022

12. november, kl. 10.00 til 13.00

afholdes på EUC Sjælland i Køge:

CAMPUSBUEN 31

4600 Køge

I samme tidsrum afholder EUC Sjælland også Åbent Hus på vores Næstved-afdelinger. Det foregår på adresserne Jagtvej 2, 4700 Næstved og Malervænget 4, 4700 Næstved.