University College Sjællands (UCSJ’s) bestyrelse justerer planer om campus Køge.

Bestyrelsen for University College Sjælland har, grundet ændrede økonomiske forudsætninger, besluttet en justering af den tidligere besluttede udbudsstruktur for uddannelser i regionen. Den væsentligste ændring er, at der ikke for nuværende etableres et nyt campus i Køge.

Det betyder, at bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen fastholdes som hidtil i Campus Næstved. Ligeledes fastholdes sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde som hidtil.

Administrationen flyttes fra Sorø til Slagelse og ikke som planlagt til Næstved.

Byggeriet i Slagelse forventes færdig til indflytning i 2020. Detailplanlægningen af byggeriet i Næstved går i gang efter sommerferien.

Selvom der således ikke for nuværende etableres et nyt campus i Køge vil UCSJ naturligvis have et tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital i Køge gennem de forskellige sundhedsuddannelser.

Ændringerne af den tidligere beslutning skyldes ændrede økonomiske forudsætninger, der betyder, at UCSJ kun har råd til at etablere to og ikke tre nye campus. UCSJ er – som øvrige professionshøjskoler – underlagt et krav om to procent i årlige besparelser i de kommende år, som svarer til 8-9 mio. kr. om året. Bestyrelsen finder det vigtigt, at UCSJ også fremover har økonomisk råderum til at sikre kvalitet i uddannelserne.

Bestyrelsesformand i University College Sjælland Hans Stige siger:
– Nu, hvor forudsætningerne har ændret sig, har vi fundet en løsning, der både sikrer økonomien på lang sigt, og som fastholder bestyrelsens bestræbelser på at sikre, at vi har stærke uddannelsestilbud i hele regionen.

Kort over den nye udbudsstruktur kan downloades her

Læs mere om UCSJ her.

Foto: University College Sjælland