Sygefravær koster hvert år samfundet 46 milliarder kroner. Sygefravær kan ikke undgås, men en ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at cirka 350.000 danskere hvert år tager en mindst én sygedag, selv om de ikke er syge.

Foto ABW

Det koster virksomhederne og samfundet mange milliarder hvert eneste år, når medarbejderne melder sig syge. Dog er det ikke altid, at en medarbejder er syg, selv om det er den melding, der bliver givet til arbejdsgiveren. Således viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, at 12 procent af de beskæftigede danskere har taget en sygedag uden at være syg. 30 procent melder, at de kender nogen, der har gjort det samme. Det er nogenlunde samme niveau, som da Dansk Erhverv fik foretaget en lignende undersøgelse i 2020.

”Når 350.000 danskere i arbejde melder, at de tager mindst en sygedag, selv om de faktisk ikke er syge, så er det et alt for højt tal. For lad mig slå det helt fast: Pjæk er ikke okay. Det er ikke i orden at blive væk fra sit arbejde og få løn for det – hvis man ikke er syg, eller man ikke har aftalt det med sin arbejdsgiver. Hvis man bliver væk fra sit arbejde på den måde, er der jo opgaver, der enten ikke bliver løst, eller også skal kollegaerne løbe noget hurtigere for at nå det hele,” siger chefkonsulent Pernille Taarup fra Dansk Erhverv. Man kan argumentere for, at man aldrig helt kommer det til livs, men vores holdning er helt klart, at tallet burde være lavere.

Flest unge melder om sygefravær uden sygdom
I aldersgruppen 18 til 39 år er det knapt hver femte, som angiver, at vedkommende har haft sygefravær uden reelt at være syg. For personer over 40 er tallet markant lavere.

”Det er interessant, men det er også svært at sige præcist, hvorfor det forholder sig sådan. Det kan være, at de yngre medarbejdere har en anden opfattelse af det at gå på arbejde, hvor man føler, at det er okay at tage en fridag uden at være syg, også selv om man får løn for det. Det kan også være, at de yngre simpelthen er mere ærlige omkring, at de gør det. Under alle omstændigheder er det noget, som der er behov for at undersøge nærmere,” siger Pernille Taarup.

Dialog er vigtig
Pernille Taarup anerkender, at der ligger et ansvar hos virksomheden og den daglige leder i forhold til at følge med i medarbejdernes trivsel. Lederen skal gå i dialog med medarbejderen, hvis der er mistanke om pjæk. Få talt om hvad er det lederen oplever og hvad skal være anderledes. Tage den samtale som kan få afdækket, hvad pjækkeriet handler om, hvis ikke medarbejderen selv gør det.

Det største ansvar ligger dog hos den enkelte medarbejder. Føler man, at der er noget, der ikke er helt godt på ens arbejdsplads, så skal man tage fat i sin leder. Det kan være man er presset eller der er noget på arbejdspladsen, man påvirkes af, og der er det altså bedre både for medarbejderen og virksomheden, at medarbejderen går i dialog med ledelsen, så lederen har en mulighed for at hjælpe med en forandring. For det kan måske føles som en nem udvej lige at blive væk fra arbejde, selv om man er rask, men det er jo ikke på nogen måde en langtidsholdbar løsning,” siger Pernille Taarup.

Kilde.