Den igangværende renovering af Østbanen på Stevns foregår i etaper. Anden etape, som er strækningen mellem Hårlev og Faxe Ladeplads, har været meget udfordret af vejret, lige siden arbejdet gik i gang i starten af oktober 2023, og det betyder, at driften på de nye skinner først kan genoptages 4. marts 2024.

Copyright: Lokaltog/Movia Foto: Ole Plum

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle strækningen have været klar til drift igen i slutningen af januar måned, men ifølge Lars Wrist-Elkjær, der er administrerende direktør hos Lokaltog, har de sidste mange måneders vejrlig betydet, at tidsplanen er skredet.

“Som de fleste ved, blev 2023 det vådeste år, der nogensinde er registreret i Danmark, og det har vores projekt desværre også mærket konsekvenserne af. Både efteråret og de første vintermåneder har været meget våde, og det har forsinket arbejdet for entreprenørerne. De seneste dages frost er endnu en udfordring, da der er visse typer af arbejde, der ikke kan udføres, når temperaturen ryger under frysepunktet, og så skubber det desværre hele tidsplanen”, forklarer Lars Wrist-Elkjær og tilføjer:

“I den oprindelige tidsplan var der lagt luft ind netop for at tage højde for almindelige vejrmæssige udfordringer i efteråret og vinteren. Men vejret har altså vist sig mere ekstremt, end vi kunne forudsige, og derfor står det klart, at vi ikke kan påbegynde normal drift mellem Hårlev og Faxe Ladeplads i slutningen af januar måned, hvilket vi i sidste uge orienterede Region Sjælland om”.

Togbusser betjener fortsat Østbanen
Lars Wrist-Elkjær ærgrer sig over forsinkelsen, som betyder, at kunderne på Østbanens strækning mellem Hårlev og Faxe Ladeplads skal benytte togbusser i en længere periode end først antaget.

“Jeg beklager selvfølgelig overfor de kunder, som bliver påvirket af forsinkelsen. Vi har dog allerede sikret den nødvendige busbetjening, indtil den normale togdrift genoptages 4. marts, så kunderne skal nok komme frem, men jeg havde selvfølgelig helst set, at det var med tog allerede i slutningen af januar, som det oprindeligt var planen”, slutter Lars Wrist-Elkjær.

Forsinkelsen betyder, at betjeningen af Østbanen i de kommende måneder ser således ud:

Strækningen Hårlev-Faxe Ladeplads
Kørsel med togbusser forlænges til og med 3. marts, hvor anden etape af renoveringen er afsluttet. Togbusserne kører halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aftener og weekend.

Fra og med 4. marts 2024 kører der igen tog på strækningen.

Strækningen Rødvig – Køge/Roskilde
Alle tog mellem Rødvig og Køge/Roskilde kører direkte og uden skift i Hårlev til og med 29. februar. Derefter indsættes der togbusser på strækningen, da renoveringen af 3. etape mellem Hårlev og Rødvig går i gang 1. marts.

Samlet set betyder det, at der fra og med 1. marts til og med 3. marts kun kører tog på strækningen Hårlev-Køge Roskilde, mens de to “ben” mellem Hårlev og henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads betjenes af togbusser.

Driftsændringerne og indsættelsen af togbusser i forbindelse med renoveringen vil fremgå af Rejseplanen og på hjemmesiden Lokaltog.dk, som løbende bliver opdateret.

Fakta om Østbanen:

•    Etableret i 1879.

•    Kører fra Køge over Hårlev til henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads.

•    Transporterer omkring 1 million kunder om året.

•    Betjener 14 stationer.

•    I alt 50 kilometer lang.

Kilde.