I en tid hvor mangel på arbejdskraft er en reel udfordring i hele samfundet, står Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd klar til en målrettet indsats, der skal sikre flest muligt kvalificerede medarbejdere til virksomhederne. Det betyder blandt andet en indsats i forhold til sygedagpenge-området, ligesom et godt samarbejde med erhvervslivet og ungdomsinstitutionerne skal sikre flere og bedre lærepladser.

Foto ABW

I Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd er man klar til at tage fat på en række væsentlige udfordringer. Arbejdsmarkedsrådet samler repræsentanter fra erhvervsliv, faglige organisationer, Køge Kommune og uddannelsesinstitutioner, og har altså en helt særlig mulighed for at arbejde med fx den mangel på arbejdskraft, der lige nu er en udfordring for mange virksomheder.

Arbejdsmarkedsrådet var samlet 22. juni, og besluttede her at sætte penge af til nye initiativer oveni dem, som arbejdsmarkedsrådet i forvejen er i gang med.

– Vi oplever en helt særlig situation, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft i stor stil. Det betyder, at vi må tænke kreativt og hele vejen rundt. Vi skal arbejde på at skabe flere lærepladser til de unge, og så skal vi hjælpe de borgere, der i dag ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet – og arbejde med hvordan vi på bedste vis kan få skabt en åbning til et godt og udbytterigt arbejdsliv, også hvis det er på nogle lidt andre præmisser. Arbejdsmarkedsrådet har en helt unik sammensætning, der gør, at jeg er sikker på at vi med gode samarbejder, kan gøre en stor forskel, siger Mette Wigand Bode, formand for Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.

Flere praktikpladser
Et af de nye initiativer handler om at skabe mødepladser, hvor unge, der søger praktikplads kan møde arbejdsgiverne og gå i direkte dialog om de konkrete muligheder. Johannes Jacobsen fra FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) er den ene næstformand i Arbejdsmarkedsrådet sige, at vi skal tænke nyt her: – Vi har brug for flere praktikpladser til unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Flere virksomheder bør tage lærlinge og praktikanter end tilfældet er i dag. Det skal være let for virksomhederne at møde de unge, og det skal vi samarbejde med erhvervsskolerne om.

Elev- og lærlingenetværk
Jimmy Jacobsen, murermester og den anden næstformand i Arbejdsmarkedsrådet ser frem til udbyttet af igangsatte netværk, der skal give mulighed for mere socialt indhold på faguddannelserne. Efter sommerferien starter de to netværk op med elever og lærlinge på tværs af fag. Forsøget med lærlingenetværk skal vise veje til at flere gennemfører en erhvervsuddannelse – og gøre det mere attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse.

– Få unge vælger at gå i gang med en faguddannelse, og for få fuldfører, og det skal vi gøre noget ved. Det skal være attraktivt for unge at være under uddannelse, også socialt. Derfor har vi i foråret, inspireret af andre kommuners gode erfaringer, sat gang i lærlingenetværk, som vi venter os meget af, siger Jimmy Jacobsen.

Derudover besluttede KKA også at sætte fokus på den grønne omstilling – og at fortsætte det igangværende projekt ”Karrierevejledning til voksne”, hvor lokale kræfter fra uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, jobcenter, ungevejledning og Region Sjælland samarbejder om nye muligheder for at tilbyde vejledning til borgere om job- og uddannelsesmuligheder.

Om KKA
Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) er nedsat af Køge Byråd. KKA rådgiver kommunen om beskæftigelsesindsats og tager initiativer til at prøve nye veje til et velfungerende lokalt arbejdsmarked.

KKA’s elleve medlemmer er udpeget af erhvervsorganisationer, faglige organisationer, handicaporganisationer, uddannelsesinstitutioner og Køge Byråd.

Kilde.