Lige nu skal du ikke hoppe i vandet ved Søndre Strand og Ølsemagle Revle Nord og Syd. Badevandsprøver viser nemlig, at der desværre er et forhøjet indhold E-coli og enterokokker i vandet.

Hvis du har badet i weekenden og er blevet dårlig, opfordrer Køge Kommune dig til at søge læge. De følger situationen tæt og venter lige nu på svaret af kontrolprøverne, som lander 14. juni 2023. Følg med i udviklingen www.koege.dk

Pressemeddelelse.

Foto ABW