Efter to år med corona og med et arbejdsmarked der er glohedt, så er der historisk få unge, der har appetit på at tage en videregående uddannelse. Det vækker dybe panderynker hos Dansk Erhverv, da erhvervslivet har stor mangel på uddannet arbejdskraft.

Foto JTL

Der er netop offentliggjort tal for optaget for de videregående uddannelser. Og tallene bekymrer Dansk Erhverv.

”Manglen på arbejdskraft er et af de altoverskyggende problemer for dansk erhvervsliv. Vi er derfor meget bekymrede over, at færre unge bliver optaget på en uddannelse,” siger Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Mindre optag betyder også adgang til færre dygtige medarbejdere i fremtiden.

”Optagetallene er den krystalkugle, hvor vi kan se, hvor mange uddannede medarbejdere virksomhederne kan få adgang til i fremtiden. Mindre optag betyder færre dygtige medarbejdere, og det er dybt problematisk, da vi allerede i dag har meget stor mangel arbejdskraft,” siger Mads Eriksen Storm.

Dystre skyer over fremtidens optag
Tallene giver også en indikation af, hvordan fremtidens arbejdsstyrke ser ud. Der ser optaget desværre ikke lovende ud. Derfor kommer Dansk Erhverv med en opfordring om reformer.

”Antallet af unge falder de kommende år, så når vi ser lavt optag i år, så er det kun begyndelsen på en lang nedgang i antallet af optagne. Vi er derfor nødt til at sætte gang i en række reformer, der kan øge adgangen til arbejdskraft, ellers vil det gå hårdt ud over væksten i Danmark,” siger Mads Eriksen Storm.

Kilde.