Forslag til lokalplan i høring – kom til borgermøde!

Køge Byråd har den 31. oktober 2023 besluttet at sende forslag til lokalplan 1108 – Køge Idrætspark i offentlig høring. Der afholdes borgermøde den 23. november 2023 klokken 17 – 18:30 på Køge Venue, Ved Stadion 4 i Køge. På borgermødet bliver der mulighed for at høre om forslaget til lokalplan, stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Alle er velkomne! Tilmelding bedes ske til troels.wissing@koege.dk

Lokalplaner.koege.dk

På lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG kan du læse forslaget til lokalplan 1108 og skrive et høringssvar, hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget.

Læs her.