For at gøre det mere sikkert for gående og cyklister at færdes mellem Svansbjerg og Herfølge lukkes broen over banen på Svansbjergvej for biltrafik i sensommeren og ti uger frem.

Foto ABW

Det kan føles ganske utrygt at færdes på Svansbjergvej som gående eller cyklende. Derfor har Køge Kommune nu besluttet at sætte gang i et forsøg, hvor broen lukkes for bilister i en periode på ca. 10 uger med start fra 2. august.

Forud for forsøget og hen imod slutning vil borgerne i området blive bedt om at svare på en god håndfuld spørgsmål om deres færden på broen og i området omkring, så forsøget forhåbentlig kan give nogle gode svar på den fremtidige indretning af broen som færdselsåre.

– Vi har lyttet til de bekymringer, der er kommet fra en række borgere i området, som føler sig usikre, når de færdes på Svansbjergvej enten til bens eller på cykel. Vi er samtidig interesserede i at få endnu flere til at vælge alternativer til bilen – meget gerne eksempelvis cyklen, når de skal transportere sig til fx skole, fritidsinteresser og indkøb. Derfor sætter vi nu gang i et forsøg, hvor broen over banen bliver til en sti-bro, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen.

Borgerne bliver spurgt
Forsøget skal være med til at afdække, hvordan det vil fungere, når broen udelukkende fungerer som sti-bro: Hvordan vil biltrafikken fordele sig? Hvordan vil de omkringboende og cyklister/gående opleve det?

Samtidig skal undersøgelsen, som bliver sendt til de berørte borgere via deres e-boks, give svar på, hvordan man muligvis kan få endnu flere op på cyklen ved at gøre Svansbjergvej mere sikker at færdes på. Lukningen af broen for bilister sker fra den 2. august og med planmæssig åbning igen medio oktober, hvorefter forsøget skal evalueres af Teknik- og Ejendomsudvalget

Selvom et forsøg som dette kræver, at bilister finder alternative ruter, er det håbet, at forsøget vil blive taget godt imod, mens det står på.

Kilde.