Hvis uheldet er ude og man har brug for genoptræning, er der god hjælp at få i Køge Kommunes Sundhedscenter. En ny landsdækkende tilfredshedsundersøgelse viser, at brugere af genoptræningstilbuddet i Køge Kommune er blandt dem, der er mest tilfredse med deres behandlingsforløb.

Foto ABW

Køge Kommunes Sundhedscenter hjælper årligt godt 3.000 børn, unge, voksne og ældre med genoptræningsforløb, der skal bidrage til bedre livskvalitet. Formålet med et genoptræningsforløb er, at en borger i så høj grad som muligt opnår den samme grad af funktionsevne som før behovet for genoptræning opstod – og borgerne er glade for forløbene.

En ny landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse viser en generelt høj tilfredshed med de kommunale genoptræningsforløb, og her placerer Køge Kommune sig i top 25 procent af de kommuner, der har det højeste tilfredshedsniveau.

De enkelte kommuner har haft mulighed for at få kommunespecifikke spørgsmål med i undersøgelsen. Her har Køge Kommunes Sundhedscenter spurgt til fysio- og ergoterapeuternes forståelse for borgernes situation og evne til at motivere. På disse spørgsmål er vurderingerne også særdeles gode, og brugerne svarer med henholdsvis 89 og 87 procents tilfredshed.

– Det glæder mig, at Køge Kommune ligger flot i den landsdækkende undersøgelse. Jeg hæfter mig også ved, at de kommunespecifikke spørgsmål fra centeret afspejler det helhedsorienterede menneskesyn, som er en central del af Køge Kommunes sundhedspolitik. Når behandlere tager udgangspunkt i den enkeltes situation, giver det bedre forløb for borgerne”, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Bent Sten Andersen.

”Jeg er blevet behandlet rigtig godt”
Poul Peter Høilund har været igennem et genoptræningsforløb i Køge Kommunes Sundhedscenter efter en benamputation i august 2023, og han er meget tilfreds med forløbet.

– Det var jo fantastisk, at der var så meget hjælp at få fra Køge Kommune. Der stod en kørestol og ventede på mig, da jeg kom hjem fra hospitalet, og indkaldelsen til genoptræning kom inden for en uge. Jeg er blevet behandlet rigtig godt. Behandlerne spørger godt ind til behov, og til hvad man selv kan klare. Jeg synes, de er oppe på mærkerne for at hjælpe”, fortæller Poul Peter Høilund om sin oplevelse med genoptræningen.

Poul Peter Høilund er nu så godt gående, at genoptræningsforløbet er færdigt, og han har i stedet meldt sig til et seniorhold i sundhedscenteret, hvor han kan træne ugentligt sammen med andre ældre.

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om brugerundersøgelsens resultater på udvalgsmødet den 11. januar.

Fakta om brugertilfredsundersøgelsen:
Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 83 procent af borgere, der har været gennem genoptræningsforløb i Køge Kommune, er samlet set enten tilfredse (42 procent) eller meget tilfredse (41 procent) med forløbene. På tværs af alle kommuner ligger tilfredsheden i gennemsnit på 79 procent.

Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik i løbet af efteråret 2022 for det daværende Indenrigs- og Boligministerium. På landsplan har 53.487 brugere af genoptræning deltaget, mens det i Køge Kommune er 803 borgere, som har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Undersøgelsen er en af flere landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder, som har til formål at give politikere, ledere og fagfolk i kommunerne et redskab til at inddrage borgernes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling.

Kilde.