Energikrisen har fået danskerne over en bred kam til at tage affære: Hele 70 procent af danskerne fortæller, at de har sænket deres energiforbrug gennem det seneste år. Det viser ny undersøgelse fra Energistyrelsen. Fire ud af fem danskere fortæller, at de agter at gøre deres tillærte sparevaner til en del af deres livsstil ved fortsat at spare på energien.

2022 var et år, hvor energiforbruget blev lagt om i mange danske hjem. Stigende priser, klimahensyn og forsyningskrise har bidraget til, at syv ud af ti danskere har sat ind med bevidste handlinger for at sænke deres energiforbrug. Det viser helt nye tal fra Energistyrelsens Energibarometer.

Det er en stigning på hele 27 procent i forhold til samme måling foretaget i september 2022. En udvikling, der også kan måles direkte i de danske husholdningers elforbrug i de første tre måneder af 2023. Her viser tallene nemlig, at forbruget er 19 procent lavere end normalt.

Stine Leth Rasmussen, vicedirektør for Energistyrelsen, finder udviklingen rosværdig:

”Vi har set en anerkendelsesværdig omstillingsparathed hos danskerne gennem det sidste år, og resultaterne fra vores seneste forbrugsopgørelse taler sit tydelige sprog. Vores oplevelse er, at danskerne har fået nye sparevaner, og at de har bidt sig fast. Det er glædeligt og har en positiv indflydelse på den enkelte husholdning, samfundsøkonomien og den grønne omstilling,” siger Stine Leth Rasmussen.

”Vi er kommet gennem vinteren uden store problemer med forsyningssikkerheden, og det kan delvist tilskrives danskernes egen indsats. Det tyder på, at vi evner at holde fast i de gode sparevaner.”

Danskerne sparer på energien til fordel for den grønne omstilling
I undersøgelsen fremgår det, at danskerne har nedbragt energiforbruget ved blandt andet:

  • at flyttet en del af deres strømforbrug til tidspunkter, hvor priserne er lavest
  • skrue ned for varmen i boligen
  • tage kortere bade
  • sørge for at vaskemaskine og opvaskemaskine er fyldt helt op, inden den sættes i gang.

Disse sparevaner og en række andre forventes at blive fastholdt, selvom sommeren snart byder på varme, lange dage, ferie og sommerhusture. Hele fire ud af fem danskere svarer nemlig, at de vil holde fast i de gode sparevaner.

”Det skaber grobund for optimisme i en tid, hvor vi endnu ikke har lagt energikrisen bag os, og hvor den grønne omstilling kræver store ændringer i energiforbrug og – produktion. Når vi formår at holde fast i de gode vaner og nedbringe energiforbruget, står vi bedre rustet til at håndtere de komplekse udfordringer, vi står overfor,” siger Stine Leth Rasmussen.

Fakta: Om undersøgelserne:
Energibarometeret er Energistyrelsens løbende befolkningsundersøgelse, som tager temperaturen på danskernes adfærd og motivation for at spare på energien. Undersøgelsen blev første gang foretaget i marts 2022 og er blevet gentaget igen i september 2022 og senest i marts 2023. Tallene opdateres løbende på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk. Alle undersøgelserne er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskerne i alderen 18-75 år. Der er indsamlet 2000 besvarelser i hver undersøgelse.

Forbrugstal opdateres løbende på Energistyrelsens hjemmeside.

I 1. kvartal 2023 ses en 19 % nedgang i det faktiske elforbrug sammenlignet med forbrugsforventningen ved indgangen til 2022 (baseret på Klimastatus og –fremskrivning 2022), dvs. før energikrisen.

Kilde Energistyrelsen.

Grafik Energistyrelsen