Et hold SCIENCE-elever fra HTX i Køge deltog for nylig i en filosofisk debatcafé på Køge Bibliotek. Emnet var “fremtidens menneske” og spørgsmålet om, hvordan vi bør forholde os til de nye teknologiske muligheder for at reparere, udvide og forbedre menneskekroppen og intellektet.

Debatcaféen var afslutningen på et forløb i faget filosofi med overskriften “Transhumanisme – det nye menneske”. Transhumanister mener, at vi skal benytte os af videnskabelige og teknologiske muligheder for at ændre på vilkår, som er givet mennesker – også hvis det i sidste ende betyder, at vores bevidsthed fuldstændig overføres til en computer eller en robot. Forløbets opstart fandt også sted på Køge Bibliotek i et samarbejde med CPH:DOX, der gav eleverne mulighed for at se dokumentarfilmen “Cyborgs Among Us”.

Foto: EUC

Paneldebat mellem præst og cyborg
Udgangspunktet for debatcaféen var et rollespil. Her spillede de deltagende HTX-elever rollerne som præst, elitesportsudøver, cyborg, virksomhedsejer, politikere eller medlemmer af Det Etiske Råd. Eleverne forberedte først deres roller, og herefter indgik de i en paneldebat.

Rune Engelbrecht Henriksen og Joachim Lohmann Nyberg var to af paneldeltagerne – Rune spillede rollen som en præst, der var meget imod transhumanisme, mens Joachim var en “cyborg” i den forstand, at han var en krigsveteran, som havde fået et kunstigt ben og derfor var positiv over for de teknologiske muligheder for at reparere menneskekroppen.

Begge elever synes, forløbet om transhumanisme har været spændende, lige som de bifalder, at undervisningen flyttes ud af de vante rammer og hen på eksempelvis biblioteket. Og så kan de godt lide rollespil.

– Det har været sjovt med den her interaktive form, hvor man lærer tingene på en anden måde. Det er næsten som at opstille et forsøg, lød det fra Rune.

Hans klassekammerat tilsluttede sig dette og tilføjede:

– Det gør det også nemmere at debattere, når det ikke er ens egne holdninger, man skal udtrykke, forklarede Joachim.

Filosofi på en helt ny måde
Berit Holbek Jensen, underviser på HTX, har tilrettelagt debatcaféen i samarbejde med Køge Bibliotek, og hun kan også nikke genkendende til elevernes opfattelse:

– Jeg kan se, at emnet har optaget eleverne meget, og de har været rigtig aktive under forløbet. Det har været en stor positiv overraskelse, at se hvordan elever, der ellers holder sig tilbage i timerne, var meget aktive under debatten og udtrykte en masse holdninger gennem rollespillet.

Umiddelbart er det måske svært, at forbinde filosofi med det tekniske gymnasie. Men forløbet om transhumanisme har fået elevernes øjne op for, hvordan faget filosofi kan give mening på nye måder.

– Jeg har planer om at blive elektroingeniør og arbejde med robotter og proteser, og der støder man jo også på dilemmaet om man skal nøjes med at reparere, eller man også bør optimere, fortalte Joachim, mens Rune tilføjede:

– Det er relevant for fremtiden og et emne, man nok skal komme til at diskutere meget mere – ikke mindst i forhold til etik.