Prisen er en særlig anerkendelse til personer, grupper, virksomheder eller organisationer, der yder en særlig indsats for at styrke handicappedes trivsel og livsvilkår i Køge. Kandidater til prisen kan indstilles frem til den 1. november.

Foto ABW

Igen i år sætter Køge Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer i Køge fokus på de mange gode kræfter, der er med til at skabe lige muligheder for borgere med handicap i Køge Kommune.

Kender du en person eller organisation, der fortjener Handicapprisen 2022, er det nu og frem til 1. november 2022, at du kan indstille din kandidat til prisen.

Handicapprisen har til formål at anerkende personer, virksomheder eller foreninger, der gør noget aktivt for at styrke handicappedes livsvilkår i Køge. Samtidig har Handicapprisen til formål at inspirere andre ved at vise de gode eksempler på, hvordan hverdagen for borgere med et handicap kan gøres bedre.

Vi kan alle være med til at gøre en positiv forskel for borgere og pårørende, der lever med et handicap. Med handicapprisen sætter vi lys på de gode historier og de mange mennesker, som hver dag gør en ekstra indsats for, at borgere med handicap trives og har samme muligheder som alle andre. Handicapprisen har været en stor succes de seneste to år, og vi håber igen i år at modtage en bred vifte af kandidater til årets handicappris”, siger formand for handicaprådet i Køge Kommune, Lars Kunov.

Eksempler på kandidater til prisen kan være en forening eller borger, der har arbejdet for at sikre deltagelse i foreningslivet for borgere med handicap, eller som er gået nye veje, har sat nye initiativer i gang eller bidraget til inklusion på arbejdsmarkedet eller udviklingen af det frivillige sociale arbejde for borgere med handicap i Køge Kommune.

Hvordan kan man indstille kandidater?
Alle kan indstille kandidater til Handicapprisen 2022. Enkeltpersoner, grupper, virksomheder og organisationer kan også indstille sig selv.

Indstillingen skal ske senest den 1. november 2022.

Kandidaten behøver ikke at være bosat i kommunen, så længe indsatsen kommer Køge-borgere med handicap til gavn. Hvis kandidaten er en virksomhed, forening eller organisation skal de dog have adresse i Køge Kommune. Det er ikke muligt at indstille ansatte i Køge Kommune eller medlemmer af Handicaprådet.

Indstil en kandidat ved at sende en mail til VF@koege.dk

I mailen skal det kort beskrives, hvilken indsats kandidaten har ydet for borgere med handicap i Køge Kommune, samt gives en kort begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat bør få Handicapprisen 2022. Husk også at skrive dine kontaktinformationer (navn, telefon og mail) i mailen.

Prisoverrækkelsen
Handicapprisen 2022 uddeles torsdag den 15. december 2022 ved et åbent arrangement på Genoptræningscentret, Rådhusstræde 10C fra kl. 15.00, hvor pressen er velkommen.

Vinderen af Køge Kommunes Handicappris 2022 får et diplom og 10.000 kr. fra Køge Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer i Køge.

Kilde.