Med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen er der sat gang i arbejdet med at renovere den gamle Spanagerbro ved Ejby. Broen vil være lukket frem til 1. juli.

Foto ABW

Den fredede bro på Spanagervej over Køge Å hører under kategorien ’fortidsminder’. Der skulle derfor en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til, før der kunne sættes gang i det tiltrængte arbejde med at sætte den gamle træbro i stand. Renoveringen af broen sker med fuld respekt for dens oprindelse, hvilket betyder, at man ikke i forbindelse med istandsættelsen må ændre på noget – eksempelvis forstærke med en stålplade eller lignende.

Fordi broen på Spanagervej alene er lavet i træ – og hviler på store kampesten – er istandsættelsen et arbejde for den dygtige tømrer samt en maler, der vil friske det røde og hvide rækværk op.

Arbejdet er sat i gang og forventes gjort færdigt fredag den 1. juli. I den periode vil broen være lukket. Der er omkørsel for motorkøretøjer ad Ejbyvej og Bjæverskovvej, mens cyklister og gående kan benytte Køge Å stien. Der er opsat infotavler og omkørselsskilte i området.