Derfor er det Camillas mål, at der kan meldes tilbage om både tryghed og tilfredshed hver eneste gang, kunderne har haft besøg af CWP Rengøring & Service. For Camilla er dialogen om den måde som kunderne ønsker rengøringen foretaget på uhyre vigtig. Både dialogen og rengøringsmidlerne skal fungere og være bæredygtige. Og dialogen foregår både, når der indgås en aftale om rengøring og i hverdagen, hvor Camilla personligt følger op på, om hendes kunder er tilfredse, og om rengøringen hos dem lever op til forventningerne.

CWP Rengøring og Service tilbyder rengøring på flere niveauer både til private og til erhvervskunder. Den måde, du som kunde ønsker rengøringen fortaget på, kan for eksempel være rengøringen med den daglige eller ugentlige gennemgang, som ikke kræver af dig, at hjemmet eller kontoret er helt ryddet. Næste niveau kan være de jævnlige og lidt mere dybdegående rengøringer, hvor der efter aftale er mulighed for rengøringspersonalet at gå lidt mere grundigt til værks. Her arbejder rengøringspersonalet når lokalerne er tomme, og endelig kan der udføres den helt store og grundig omgang, når du synes, at nu er det tid igen til hovedrengøring.

Ved klart at definere opgavernes omfang er det muligt både at tilbyde de fleksible løsninger, der passer helt til de behov, som du som kunde har. Det betyder samtidig, at når forholdene ændrer sig, hvad de jo gør både for den private kunde og erhvervskunden, er omstillingen let for alle parter, hvilket mange af Camillas kunder sætter stor pris på.

Besøg deres hjemmeside her