Familier i Køge Kommune kan nu få digital hjælp til at håndtere de svære følelser og udfordringer, der ofte følger med, når forældre vælger ikke at bo sammen. Forældre og pårørende har netop fået mulighed for at benytte en evidensbaseret værktøjskasse af materialer og metoder, der kan forbedre samarbejdet til gavn for både voksne og børn.

Foto ABW

Når samlivet mellem forældre ophører, følger der ofte svære samtaler og situationer med. Nu kan forældre og pårørende få hjælp til at forstå børns reaktioner, håndtere konflikter og samarbejde bedre med guides, videoer, eksempler og meget mere hos Samarbejde efter Skilsmisse (SES).

På baggrund af forskning fra Københavns Universitet har SES udviklet en digital redskabskasse, der er tilgængelig for alle borgere og fagpersoner i Køge Kommune på www.ses.dk. Uanset om man er pårørende til en skilsmissefamilie, overvejer samlivsbrud eller er gået fra hinanden for nylig eller for mange år siden, kan man få hjælp til at støtte børnene i familien. Derudover kan fagpersoner henvise til SES, når de møder børn og unge som mistrives og samtidig har forældre, der ikke bor sammen.

”De digitale værktøjer giver forældre og pårørende adgang til værdifuld støtte, hjælper med at forstå børns reaktioner og styrker samarbejdet til gavn for både voksne og børn. Jeg håber, mange familier i Køge Kommune vil bruge muligheden og styrke fællesskabet omkring børnene,” siger formand for børneudvalget, Pernille Sylvest.

Ifølge Danmarks Statistik er i alt 2.691 personer fra Køge blevet skilt i perioden 2018-2022. Hertil kommer ca. 900 ugifte personer med hjemmeboende børn, som har oplevet et
samlivsbrud. Ca. to tredjedele af alle skilsmisser involverer børn. Det betyder, at 26,38 % af alle børn i Køge ikke bor med mor og far – svarende til 3.327 børn og unge.

Digitale værktøjer gør en positiv forskel
Forskning viser, at når nyskilte forældre anvender SES digitale værktøjer mindskes deres symptomer på depression, stress og fjendtlighed sammenlignet med en gruppe, der ikke har anvendt SES. Dette kan blandt andet føre til færre årlige sygedage hos forældrene, samt bedre trivsel hos både forældre, børn og pårørende.

”En skilsmisse er en af livets helt store kriser, og det påvirker os næsten lige så meget som et dødsfald i den nærmeste familie. For mange er depression, stress og hovedpine ubehagelige følgesvende efter en skilsmisse,” fortæller psykolog, PhD, Søren Sander, som har været med til at udvikle SES.

Læs mere om SES på www.ses.dk. For at komme i gang som borger skal man klikke på ”gå i gang” og angive Køge som bopælskommune.

Kilde.