Halvdelen af danskerne mener, at dyrevelfærd er vigtigt, når de skal sætte deres kryds ved det kommende folketingsvalg, viser ny undersøgelse.

Foto ABW

Når danskerne meget snart skal sætte deres kryds til folketingsvalget, kan det med al sandsynlighed være ud for en kandidat eller et parti med en stærk dyrevelfærdspolitik, viser ny måling af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, som Epinion har foretaget for Dyrenes Beskyttelse. Halvdelen af danskerne svarer, at dyrevelfærd er vigtigt eller meget vigtigt, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg, og det er en markant fremgang i forhold til sidste valg, hvor lidt over hver tredje svarede det samme.

”Kigger vi på landbrugsdyrene, står vi midt i en regulær dyrevelfærdskrise, og det tror jeg efterhånden er ved at gå op for de fleste. Dødeligheden har aldrig været højere i svinestaldene, 85 procent af æglæggende høns har brækkede brystben, eksporten af spædekalve på lange dyretransporter stiger, turbokyllinger vokser hurtigere end nogensinde før, stort set alle pattegrise halekuperes fortsat, færre køer kommer på græs og listen bliver ved og ved. Folketinget har ikke vedtaget én eneste konkret forbedring af forholdene for landbrugsdyrene i denne regeringsperiode. Derfor glæder det mig rigtig meget, at danskerne vil sætte deres kryds der, hvor det kan gøre en forskel for dyrene,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.


Stor opbakning til konkrete dyrevelfærdsforbedringer
Dyrenes Beskyttelse har også spurgt befolkningen, hvad de mener om en række konkrete forbedringer, som Folketinget kan vedtage for landbrugsdyrene. Også her er der overvældende opbakning til bedre forhold for dyrene. For eksempel er tre ud af fire danskere helt eller delvist enige i, at de hurtigvoksende slagtekyllinger, også kaldet turbokyllinger, skal forbydes, og mens detailhandlen for længst har udfaset buræg, så lever omkring en halv million danske høns stadig i burene gemt væk fra dagens lys. Det ønsker tre ud af fire danskere også at få sat en stopper for.

”Danskerne har talt; de vil have politikerne til at gribe ind og sikre ordentlige forhold for de over 200 millioner svin, kvæg og fjerkræ, som hvert år bliver slagtet eller eksporteret af danske landmænd. For slet ikke at nævne de mange millioner fisk i hav- og dambrug. I Dyrenes Beskyttelse kæmper vi hver dag dyrenes sag for at få landets politikere til at indføre bedre forhold. Politikere, som er valgt til at føre den politik, som deres vælgere ønsker. Jeg håber, der bliver lyttet inde på Christiansborg, for problemerne med dyrevelfærden tårner sig op,” siger Britta Riis.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udført af Epinion for Dyrenes Beskyttelse på baggrund af i alt 2.101 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere over 18 år i perioden 20. juli – 3. august 2022.

Er der en politiker til stede?
Siden valget i 2019 har Folketinget ikke gennemført én eneste konkret forbedring af forholdene for landbrugsdyrene. Det viser Dyrenes Beskyttelses gennemgang. Vi holder politikerne op på, hvornår der kommer reelle forbedringer for dyrene. Følg vores valgdækning og gør din stemme hørt.

www.huskdyrene.dk

Kilde.