I et nyligt nyhedsbrev fra Danmarks Statistik oplyses at antallet af anmeldte ejendomsforbrydelser er rekordlavt. Og oplyser yderligere at: Ejendomsforbrydelser, herunder indbrud, tyveri og brugstyveri, har haft en faldende tendens siden 2009, og er på det hidtil laveste niveau siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere i 1995. Der blev i første kvartal anmeldt 78.112 ejendomsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 34 pct. lavere end i 2009, hvor det toppede med 118.168 anmeldelser.

Dit Køge har set på tallene fra Køge, Roskilde, Næstved og Ringsted. I grafen her ses udviklingen, normeret i forhold til indbyggertal i de omtalte kommuner.