Danskerne skal passe på, at deres forsøg på at spare på energien og pengepungen ikke fører til vækst af Legionella her under den aktuelle energikrise. Statens Serum Institut advarer mod, at man sænker temperaturen for meget.

Foto ABW

På grund af den aktuelle energikrise har myndighederne forskellige forslag til, og krav om, at spare på energien. Blandt andet kan man sænke temperaturen i varmtvandssystemer, og man kan bruge mindre varmt vand ved fx at tage kortere bade, vaske hænder i koldt vand og installere vandbegrænsende foranstaltninger, fx sparebrusere.

Begge dele kan dog bidrage til øget vækst af Legionella pneumophila i brugsvandssystemerne med risiko for smitte og sygdom. Derfor er det vigtigt, at danskerne tænker sig godt om, inden der spares på energien.

Varmvandssystemer kan give alvorlig lungebetændelse
De fleste af vores varmtvandssystemer indeholder Legionella pneumophila. Bakterien kan give en alvorlig lungebetændelse, som hedder legionærsygdom. Smitte sker ved indånding af forstøvet vand, der er forurenet med bakterien, fx under brusebadning.

”Sygdommen rammer specielt ældre og svækkede personer og forårsager op mod 300 indlæggelser om året, men bakterien er antageligt årsag til langt flere mildere sygdomstilfælde, også hos yngre personer. Da bakterien er almindelig i vores varmtvandssystemer, er det vigtigt at begrænse deres vækst. Dette sker herhjemme primært ved at sørge for, at koldt vand er højst 20 °C, og at varmt vand er mindst 50 °C, da bakterien ikke kan vokse ved disse temperaturer og begynder at dø ved 50 °C,” siger Søren Anker Uldum, som er fagchef hos Statens Serum Institut.

Skyl igennem med meget varmt vand
Det er derfor vigtigt fortsat at holde mindst 50 °C i hele varmtvandssystemet. Temperaturen skal opnås ved alle tapsteder efter højst 30 sek. skyl og i returvandet (før varmtvandsbeholder eller varmeveksler). Dette kan i det fleste tilfælde opnås ved, at det varme vand opvarmes til 55 °C i varmtvandsbeholderen.

Ved mindsket forbrug af varmt vand har vandet længere opholdstider i rørene og kan i længere tid have temperaturer i bakteriens vækstområde, der skal derfor være et vist forbrug af varmt vand.

Tapsteder, som vandhaner og brusere, der sjældent bruges, bør skylles igennem med varmt vand ved minimum 50 °C i et par minutter mindst én gang om ugen.

Ved brusebad (som godt kan være kort) er det også en god idé, at man mindst en gang om ugen først indstiller blandebatteriet på maksimum temperatur og lader vandet løbe (til afløb) til det er så varmt, det kan blive, før det indstilles til badevandstemperatur (ca. 36 °C).

Disse råd gælder specielt, hvis der i husstanden eller institutionen er sårbare personer, som f.eks. ældre eller personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar.

Se i øvrigt for spareråd på Energistyrelsens hjemmeside

Temperatur afgang varmtvandsbeholder/varmeveksler – generelt min. 55 °C.
Temperatur ved tapsted og i returvand – min. 50 °C efter < 30 sek.
Tapsteder (vandhaner og bruser) bør skylles igennem mindst en gang om ugen med vand ≥ 50 °C
Ovenstående er specielt vigtigt, hvis der er sårbare personer i husstanden.