Borgere, der modtager en række forskellige overførselsindkomster, er fremadrettet kun forpligtet til at sygemelde sig hos jobcenteret/kommunen. Det er en ændring af Ankestyrelsen tidligere praksis. Den nye praksis indføres med tilbagevirkende kraft og kan have betydning for borgere, der er blevet trukket i ydelse i forbindelse med sygemelding i de seneste tre år.

Foto ABW

Borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har fortsat pligt til at melde sig syg hos jobcenteret/kommunen, hvis man som følge af sygdom udebliver fra et tilbud.

Det er til gengæld ikke længere et krav, at man også skal sygemelde sig hos det tilbud, borgeren er henvist til. Det fastslår Ankestyrelsen, som har vurderet, at den hidtidige praksis på området – altså kravet om at borgere skulle sygemelde sig både hos jobcenter og tilbudssted – ikke er i overensstemmelse med loven.

Ankestyrelsen har derfor besluttet at ændre praksis.

Den nye praksis indføres med tre års tilbagevirkende kraft, hvilket kan have betydning for kontanthjælpsmodtagere m.fl., der er blevet trukket i deres ydelse, fordi de ikke også har sygemeldt sig til det tilbudssted, de har været eller er henvist til.
Borgere, der oplever at være blevet trukket i deres ydelse, efter de har sygemeldt sig til jobcenteret, men ikke til tilbudsstedet, opfordres til at henvende sig til Jobcenter Køge, så deres sag kan blive genoptaget.

Det gælder ikke for borgere, der måtte have klaget til Ankestyrelsen over deres sag. Her skal en ny henvendelse ske til Ankestyrelsen, da de som seneste sagsbehandler i givet fald vil skulle genoptage sagen.

Ovenstående omhandler Lov om aktiv socialpolitik og er en kassering af den hidtidige principmeddelelse 106-19.

Hvis du har spørgsmål til din sag, kan du kontakte Jobcenter Køge på: 56 67 66 80.

Kilde Køge Kommune.