Topmøde for Køge Kommunes erhvervsliv og byråd sætter retningen for den gode dialog med Køge Kommune og den fremadrettede udvikling. Målet er at få skabt en fremtidssikret erhvervspolitik, der både tager højde for kommunens særlige muligheder, og bygger på erhvervslivets ønsker og behov.

Foto ABW

Køge Kommunes kommende erhvervspolitik skal give de bedste muligheder for vækst og udvikling i de virksomheder, der hører til i kommunen og gøre det attraktivt for virksomheder at flytte til. Den 25. maj var mere end 100 erhvervsfolk, byrådsmedlemmer og andre interessenter samlet til erhvervstopmøde på ZBC i Køge, hvor dialog og netværk var omdrejningspunktet.

Deltagerne arbejdede i workshops blandt andet med hvordan Køge Kommune og erhvervsliv i fremtiden sikrer arbejdskraft, infrastruktur, mobilitet og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Hvordan den grønne omstilling bedst understøttes og hvordan synergien mellem detailhandel og turisme sikres.

Topmødet samlede op på en proces, hvor erhvervslivet har været inviteret til at give input til den kommende erhvervspolitik både på møder og i spørgeskemaer.

– I Køge Kommune er vi så heldige, at vi har masser af stærke virksomheder, der udvikler sig og skaber arbejdspladser. Dialog og netværk er helt afgørende når det handler om at give de bedste forudsætninger for at vi også i fremtiden får et godt og enkelt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Det erhvervspolitiske topmøde har sat en fantastisk fin retning for det samarbejde, siger borgmester Marie Stærke.

– Det er skønt at se hvordan kommunens erhvervsliv byder ind med gode ideer til hvordan vi i fremtiden arbejder endnu bedre sammen om at få skabt de bedst mulige vilkår for vækst og udvikling blandt vores virksomheder. Jeg ser frem til det videre arbejde med erhvervspolitikken, siger Mette Wigand Bode, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

– Da vi stod overfor at skulle udvide vores virksomhed, var det en oplagt mulighed at kigge efter en byggegrund i Køge Kommune. Både på grund af den geografiske nærhed til vores nuværende facilitet og fordi det er en oplagt mulighed for at få kvalificerede medarbejdere fra Køge og opland, som vil have nem adgang via den offentlige transport. Vi har gennem hele processen haft et godt og konstruktivt samarbejde med Køge Kommune, siger Ulla Grove Krogsgaard Thomsen, Direktør for Novo Nordisk Pharmatech.

– Som en stor Medico-virksomhed i Køge er det glædeligt, at kommunen så aktivt indbyder til dialog og samarbejde. Jeg mener, det er af afgørende betydning, at erhvervslivet og kommunen knytter endnu tættere bånd for at realisere det fremtidsbillede, der blev præsenteret ved aftenens topmøde. Flere vigtige emner blev drøftet, og jeg er enig i vigtigheden af, at Køge fortsat udvikler sin by og infrastruktur for at gøre den til en eftertragtet pendlerdestination og et attraktivt sted at bo og arbejde. Yderligere mener jeg, at det er vigtigt, at Køge Kommune iværksætter initiativer for at tiltrække en eller flere lange uddannelser inden for teknologi, videnskab eller ingeniørvidenskab til byen. Vi vil i stigende grad mangle dygtige kandidater inden for disse områder, og ved at tiltrække studerende til vores by vil vi bedre kunne tilskynde de færdiguddannede talenter til at blive hos os og bidrage til både virksomhederne i Køge og Køges succes, siger Thomas Gabriel, Managing Director i Cook Denmark

Pressemeddelelse.