Invitation til orienteringsmøde

Køge Kommune inviterer til markedsdialog om ønsket om etablering af friplejehjem i kommunen. Formålet er orientering om og dialog af kommunens overvejelser om fremtidigt behov for plejeboliger samt muligheder.

Markedsafdækningen indledes med et orienteringsmøde for private udviklere og operatører torsdag den 16. november 2023 kl. 17.00 til 18.30 på Køge Rådhus. Herefter vil der blive afholdt  møder med interesserede parter.

Tilmelding

Tilmelding til det fælles orienteringsmøde kan ske via mail til vf@koege.dk inden den 11. november 2023.

Eventuelle spørgsmål til arrangementet rettes til konsulent Trine Andersen, trine.andersen@koege.dk eller projektchef Kirsten Truberg, kirsten.truberg@koege.dk.

Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside her.