Skal I på stranden i sommerferien?

Køge Kommune oplyser, at der i år er usædvanligt meget fedtemøg på Køges strande – især på Søndre Strand! Fedtemøg er en betegnelse for enårige brunalger, og det gror som fastsiddende alger på 3-8 meters vanddybde. Når algerne når en vis længde, knækkes de af og føres med strømmen i store måtter.

Det kan ikke 100% entydigt forklares, hvorfor der især i år er ekstra meget fedtemøg på Køges strande, men der meldes generelt om meget fedtemøg på strandene over hele landet! Det menes, at årsagen kan findes i en kombination af sommervarmen og den mængde af CO2, som udledes i vandet.

Kommunen fjerner i et vist omfang fedtemøget – i det omfang vejr, vejforhold og økonomi tillader det. Køge Kommune skriver i sit nyhedsbrev:
z
“Når vejrforholdene tillader det, skubber vi det organiske materiale ud i vandet, så fralandsvinden kan føre det væk fra stranden. I begyndelsen af sommeren har vi været særligt udfordret af vind og strømforhold i Køge Bugt og især på Søndre Strand, da der både har været lavvande og vindstille. Samtidig må vores arbejde på stranden ske i et begrænset omfang, fordi vi risikerer at køre strandbunden op og lave kviksandlignende tilstande (hestehuller).
z
Skal tang og fedtemøg fjernes vil det kræve mange køreplader, hvis kørslen på stranden ikke skal ødelægge vejen ned til stranden. Dertil skal området afspærres, når der køres med store og tunge maskiner. Teknik- og Miljøforvaltningen ser dog hele tiden ind i udviklingsmuligheder for driften og med opbakning fra Teknik- og Ejendomsudvalget kigges der på andre mulige løsninger til en god strandpleje. Derudover er kommunen i dialog med nabokommunerne og deltager i forskellige netværk som alle omhandler strande og stranddrift.”
z

Selvom der er problemer med fedtemøg på strandene i kommunen, er der dog ofte rigtig gode bademuligheder på Nordstranden, Ølsemagle Revle samt ved de to badesøer Kimmerslev Sø og Dyndet Badesø, da vejr- og vindforhold dér gør, at udfordringerne er noget mindre end på Søndre Strand!

Læs “Spørgsmål og svar om fedtemøg” fra Køge Kommune her.

 

Foto ABW