Trods dialogmøder med vognmandsbranchen er der fortsat mange fejl på de kontrollerede studenterlastvogne. Men ingen studenter fik i år aflyst deres kørsel.

Igen i år har Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi kontrolleret studenterlastbiler rundt om på Sjælland. Forud for årets studenterkørsel har der været afholdt dialogmøder med branchen for at sikre, at vognmændene vidste, hvad de skulle sørge for var i orden. Alligevel er årets resultat nedslående.

”Vi må konstatere, at der ud af 63 kontrollerede køretøjer var fejl på de 23. Det svarer til godt 36 procent af køretøjerne. Det tal vil vi meget gerne have længere ned, for det handler om de unge menneskers sikkerhed. Det positive er dog, at der ikke var nogle lastbiler, som fik forbud mod at køre videre, så vi slap for, at der var unge mennesker, som fik aflyst deres studenterkørsel”, siger vicepolitiinspektør Mads Haugaard.

Læs her om resultatet af årets kontrol:

Onsdag
– Antal kontrollerede køretøjer: 5 lastbiler ved Køge Transportcenter kontrolleret forud for studenterkørsel med særligt fokus på deres bremser.
Resultat af kontrollen:
– En sag med inddragelse af nummerpladerne på en lastbil, hvor bremserne ikke virkede tilstrækkeligt sikkert. Politirapport optaget.
– En sag med utilstrækkelig fastgørelse af bænkrækkerne, så der var fare for sammenbrud på grund af utilstrækkelig svejsning af metalopbygningen. Lastbilen blev indkaldt til syn. Vejledt om at bringe forholdet i orden før eksamenskørsel – Ingen politirapport.
– En sag med manglende sidemarkeringslygter på begge sider af lastbiler. Lastbilen indkaldt til syn. Vejledt – Ingen politirapport.
– En sag hvor lastbilen var godkendt til 32 personer på ladet, men ved opmåling kun indrettet med plads til 24 personer. Herudover var der begyndende mørhed i et af dækkene på lastbilen. Chaufføren blev vejledt om at bringe lastbilen i forskriftsmæssig stand inden kørsel med personer. Vejledt – Ingen politirapport.

Torsdag
– Antal kontrollerede køretøjer: 27 i hhv Køge, Roskilde, Lejre, Tune, Hvalsø og Ishøj
Resultat af kontrollen:
– To sager hvor lastbilernes ildslukkere ikke var tilset siden 2021
– En sag hvori ildslukkeren var ikke forsynet med tilsynsetikette, hvorfor det ikke muligt at klarlægge om ildslukkeren var tilset inden for seneste år. Desuden manglende dokumentation for forsikring.
– En sag hvor siddepladserne på lastbilen ikke var fastgjort
– En sag hvor der var ukorrekt betjening af takograf samt manglende dokumentation for forsikring og synsrapport vedr. periodisk syn inden for det seneste år ikke var medbragt og det var dokumentation for godkendelse af køretøjets indretning heller ikke.
– En sag hvor takograf var indstillet forkert og der ikke var den korrekte type diagramark
– En sag hvor der under kørslen sås en en påvirket student, som sad på øverste gelænder i taghøjden og hang ud over kanten. Kørslen blev standset på stedet og en reprimande uddelt. Føreren rullede efterfølgende plastictaget ud for at hindre yderligere gentagelse. Det fik dog den påvirkede unge mand til at kaste en øldåse ud over kanten på køretøjet, så kørslen måtte stoppes igen og studenten blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.
– En sag hvor der manglede dokumentation for forsikring

Fredag
– Antal kontrollerede køretøjer: 21 i hhv Greve, Hillerød, Sorø, Hvidovre og København.
Resultat af kontrollen:
– En sag hvor lastbilens kontrolapparat ikke indstillet korrekt
– En sag hvor køretøjet havde alvorlig dækskade. Dækket blev skiftet på stedet inden studenterne skulle køre fra gymnasiet. Vejledt om at bringe forholdet i orden før eksamenskørsel – Ingen politirapport idet skaden var helt ny.
– En sag hvor to ud fire containerlåse på veksellad ikke gik i indgreb. Heldigvis bemærket inden kørslen med studenterne startede op. Desuden var dokumentation for periodisk og indretningssyn ikke medbragt, men det blev fremsendt mens kontrollen stod på. Ildslukkeren var desuden ikke tilset indenfor det seneste år.
– En sag hvor EU-kvalifikationsbevis var udløbet
– Tre sager hvor Ildslukkerne om bord på lastbilerne ikke var tilset indenfor det seneste år
– To sager vedr diverse fejl og mangler ved indretning af køretøjerne. Herunder skulle bænke og rækværk på lastbilen fastgøres inden kørslen med studenterne kunne påbegyndes.
– To sager vedr fejlbetjening af takograf
– En sag vedr kørsel uden førerkort
– En sag hvor førerens kvalifikationsbevis var udløbet, hvorfor der skulle fremskaffes ny chauffør til den videre kørsel. Lastbilens takograf desuden defekt, hvorfor der blev tilkaldt en reparatør.

Desuden fandt politiet under kontrollen en enkelt person, der ikke var afgangsstuderende og derfor ikke måtte opholde sig på ladet.

Lørdag den 24. juni:
Antal kontrollerede køretøjer: 15 stk i Ballerup, København, Gladsaxe og Gentofte
Resultat af kontrollen:
– En sag vedr manglende medbringelse af førerkort
– En sag hvor seneste periodiske syn og godkendelse af køretøjets indretning var mere end et år gammel. Idet kontrollen skete ved pyntning af køretøjet og inden studenterne skulle ude at køre nåede transportvirksomheden at fremskaffe en anden lastbil og der blev derfor ikke skrevet en sag.
– En sag hvor takograf ikke var indstillet korrekt og diagramark for forrige kørte dage ikke var medbragt
– En sag for køretøj udstyret med safarigitter. Det var anden gang, at køretøjet blev truffet med det ulovlige udstyr, hvorfor safarigitteret blev afmonteret og beslaglagt på stedet. Desuden var frontzonespejlet dækket med gardin og et nærzonespejl tildækket med vindafviser
– En sag hvor lastbilens kontrolapparat var indstillet forkert

Ingen sager om hastighedskørsel
Som led i vores færdselsindsats for at sikre, at de nyslåede studenter har sikre lastbiler at køre rundt i, har vores automatiske trafikkontrol (ATK) også været på gaden hen over weekenden omkring Holbæk og Roskilde, for at holde særligt øje med studenterlastbilernes hastighed. En lastbil med studenter på ladet må nemlig kun køre 40 km/t i byzone og 60 km/t på de øvrige veje. Men der blev ikke registreret nogle hastighedsovertrædelser i forbindelse med studenterkørslerne og det er vi naturligvis godt tilfredse med.

Pressemeddelelse. 

Foto ABW