“Slægt skal følge slægters gang” Sådan lyder en strofe fra en velkendt salme, vi synger ved juletid.

På hjemmesiden finder man følgende oplysninger om målgruppe og indhold:

Kurset er for både begyndere og folk med lidt erfaring. Vi skal selvfølgelig gennemgå de traditionelle kildetyper som kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller osv,… men vi skal også se på nogle af de nyeste muligheder for at forske i familiehistorien (på Internettet).

Vi kommer blandt andet ind på sogne- og ejendomshistorie, kort og matrikler, lægdsruller, indvandring og udvandring, politiets registreringer i Kbh, specielle databaser og meget mere. Vi vil også arbejde med at lægge vores fundne data ind i et slægtsprogram. Undervisningen til tage udgangspunkt i gratisprogrammet Legacy 8 (til Windows), men kursister kan vælge at anvende andre programmer. Der bliver også mulighed for at man arbejder med sin egen familie – og hvis man har specielle ønsker til emner på kurset, er de velkomne.

Billedet er venligst udlånt fra Ejby Medborgerhus´ hjemmeside.

Kilde: http://www.ejby-medborgerhus.dk/index.html

Start torsdag 29/9 kl. 13:30
Sidste kursusdag torsdag 10/11.

Prisen for kurset er: Kr. 400
Medlemmer får kr. 100 i rabat.

Tilmelding til:
John B. Helmersen tlf. 56821563
eller Email: john@lillerosendal.dk

Vil du vide mere om kurset