Der graves ud til fjernvarme i krydset mellem Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade, hvor kun et spor vil være farbart. Midlertidige lyssignaler vil sikre, at trafikken glider i de knap tre uger, hvor arbejdet står på.

Fra onsdag den 22. juni og frem mod 8. juli vil trafikken glide lidt anderledes på vejen langs Køge Station ind mod bymidten. Der graves nemlig ud til fjernvarme på et kort stykke af Niels Juelsgade, hvorfor der i krydset mellem Ivar Huitfeldtsvej og Niels Julesgade kun vil være et spor farbart.

Det helleanlæg, der adskiller Ivar Huitfeldtsvej umiddelbart efter tunnelen, bliver fjernet forud for gravearbejdet og erstattet med midlertidig asfalt for at lette især den daglige busdrift. Midlertidige lyssignaler på både Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade vil medvirke til, at trafikken glider fornuftigt i de knap tre uger, hvor arbejdet står på.

Arbejdet udføres for Køge Fjernvarme, VEKS af Nordkysten A/S og forventes afsluttet med udgangen af uge 27.

Kilde.

Foto ABW