Tidligere på året modtog 13 sjællandske projekter i alt 6.6 mio. kroner til at skabe nye grønne byrum og etableringen er i fuld gang. Nu genåbner Nordea-fondens Her gror vi-pulje, som er større end nogensinde. Det betyder, at endnu flere sjællandske byer kan realisere deres grønne idéer.

Med 75 mio. kroner i Her gror vi-puljen kan flere grønne åndehuller i byerne end nogensinde få del i midlerne. Puljen åbner onsdag den 15. november.

13 sjællandske projekter fik tilbage i marts og juni besked om støtte fra 200.000 kroner til en million kroner til grønne byåndehuller fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

Et af de projekter der fik støtte tidligere på året er Boligselskabet Sjælland, som fik 931.000 kroner i støtte til grønne oaser med vilde blomsterenge, drivhuse og nyttehaver inde i tre boligområder. To projekter i boligafdelinger i Roskilde og et i Glumsø ved Næstved.

“Vi er i fuld gang med beboerindragelsesprocessen, og det er megaspændende. Der er stort engagement og samtidig forskel på hvad folk synes er pænt,” fortæller projekleder Anne Julie Torp Wismer-Pedersen fra Boligselskabet.

Idéen har blandt andet været at transformere flade græsplæner til vilde blomsterenge, og den idé er taget vel i mod mange steder, men ikke alle.

“Det har vist sig at nogle beboere er faktisk er godt tilfreds med en enkel grøn græsplæne. Det er vigtigt, at alle bliver hørt og kan se sig i projektet. Derfor må man tage sig den nødvendige tid i beboerindragelsesprocessen,” Anne Julie Torp Wismer-Pedersen fra Boligselskabet.

Første reelle spadestik tages ved etableringen af en naturlegeplads i Ågerup i løbet af en måneds tid. Beplantningen kommer til at foregå i løbet af foråret.

Holbæk, Køge, Næstved og Roskilde er blandt de sjællandske byer, der har fået støtte fra Her gror vi-puljen til grønne åndehuller.

Det afgørende er, at projekterne bidrager til at få bynaturen til at gro, og fællesskaberne til at vokse.

“Vi er en efterspørgselsdrevet fond, der lytter til tendenserne i tiden. Og en af de tendenser, vi aktuelt oplever tydeligst og med stigende styrke, er et ønske om at have en mangfoldig og biodivers natur lige uden for døren, der hvor man bor. Vi vil derfor gerne understøtte etableringen af mødesteder, som kan løfte fællesskaber og øge viden om natur og biodiversitet,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

Puljen kan søges fra 15. november 2023. Fonden arbejder løbende på at gøre svarfristerne så korte som muligt. Derfor har de i denne pulje flere deadlines, så ansøgere hurtigere får svar og støttede projekter kan komme hurtigere i gang med de projekter, de brænder for at lave.

Deadline 1: 4. januar 2024
Svar kan forventes i løbet af februar 2024
Deadline 2: 6. februar 2024
Svar kan forventes i løbet af marts 2024
Deadline 3: 5. marts 2024
Svar kan forventes i løbet af april 2024
Deadline 4: 16. april 2024
Svar kan forventes i løbet af maj 2024

• Puljen er på 75 mio. kr. Der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. pr. projekt.
• Der kan søges om støtte til almennyttige projekter, som styrker det gode liv i byen, har fokus på at stimulere den lokale biodiversitet og giver mulighed for at mødes udenfor i nære, grønne og blå fællesskaber. Både aktiviteter, formidling, naturgenopretning og faciliteter støttes.
• Alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner. Fonden støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter eller private erhvervsvirksomheder.
• Egentlige bysamfund med mere end 1.000 indbyggere kan søge; herunder også forstæder, bydele og storbykvarterer.
• Her gror vi – puljen uddeles for anden gang. I første runde fik 102 bynære projekter støtte. Og de er i fuld gang med at så, plante og bygge over hele landet.
• Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
Læs mere på www.nordeafonden.dk/hergrorvi

Pressefoto