Den 1. marts underskrev Region Hovedstaden og Region Sjælland en partnerskabsaftale med PensionDanmark. Aftalen skal sikre praktikpladser på PensionDanmarks byggepladser, og er et vigtigt skridt for uddannelsen af faglærte unge. Samtidig håber den administrerende direktør for PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, at aftalen statuerer et eksempel:

– På den måde sikrer vi sammen kompetent arbejdskraft i byggebranchen – også i fremtiden. Det vil selvfølgelig også være velkomment, hvis vi kan inspirere andre bygherrer til at tage lignende initiativer, så vi kan åbne byggebranchen for flere unge, forklarer han.

Alexander Creutzberg, som læser til bygningsstruktør. Struktøruddannelserme mangler i øjeblikket elever. Foto: EUC Sjælland

En mangefacetteret byggeplads fyldt med muligheder
Projektet inddrager i alt otte bygge- og anlægsskoler på Sjælland i hovedstaden, og det er John Norman, direktør for EUC Sjælland, der repræsenterer samarbejdet. Han glæder sig over partnerskabet, og øjner samtidig en unik chance for at vise unge de forskellige fag, der befinder sig på en byggeplads:

– Den direkte dialog med PensionDanmark og entreprenørerne på deres byggepladser gør, at vi kan bane vejen for mange af vores elever og vise dem, at der er mange spændende uddannelser på de store byggerier, som ikke er lige så kendt som eksempelvis tømreruddannelsen, siger han.

Stort byggeprojekt åbner op for flere praktikpladser i Køge
Det nye partnerskab omhandler forskellige byggeprojekter på Sjælland. Et af dem tager plads i Køge på Søndre Havn, hvor opførelsen af et bæredygtigt boligbyggeri skal resultere i 90 lejelejligheder. Byggeprojektet starter op i juni 2018, og forventes afsluttet i efteråret 2019.

Der er især mangel på anlægs- og bygningsstruktører i byggebranchen, og John Norman beskriver, at EUC Sjælland vil fokusere på at få flere unge i praktik inden for dette fagfelt på PensionDanmarks byggepladser. Idet byggeriet i Køge endnu ikke er igangsat, er det vanskeligt at fastlægge hvor mange praktikpladser, der bliver skabt. Dog estimeres det, at arbejdskraften på en byggeplads normalt består af 3 % lærlinge. Grundet det nye samarbejde, forventes dette tal at stige til ca. 7-10 %.