Lokaltog oplyser i en pressemeddelelse, at den igangværende renovering af den 50 km lange “Østbanen” på Stevns, der transporterer omtrent 1 million kunder om året, foregår i flere etaper. Første etape, nemlig strækningen mellem Køge og Hårlev, skulle  have været klar til drift igen den 11. september, men arbejdet har desværre været ramt af udfordringer, som medfører, at driften på de nye skinner først genoptages den 2. oktober 2023.

Administrerende direktør hos Lokaltog Lars Wrist-Elkjær fortæller:

“Først og fremmest er vi stødt på en del mere blødbund end forventet på strækningen, og det har vi været nødt til at udskifte. Det har besværliggjort arbejdet i forhold til det planlagte og har påvirket fremdriften af renoveringsarbejdet. Derudover har juli måned været præget af ekstraordinært meget regn, hvilket også har givet udfordringer i forbindelse med jordarbejdet, da vandet har forhindret, at arbejdet kunne udføres i det forventede tempo”. Han tilføjer:

“Endelig har vi haft nogle udfordringer med materialeleverancer begrundet i den generelle forsyningssituation. Det har også spillet en negativ rolle, om end den ikke har haft lige så stor betydning som de øvrige hændelser”.

Lars Wrist-Elkjær ærgrer sig over forsinkelsen, som betyder, at kunderne på Østbanen skal benytte togbusser i en længere periode end først antaget. Dette beklager han og oplyser, at der lige nu arbejdes på højtryk for at sikre den nødvendige busbetjening, indtil den normale togdrift atter genoptages den 2. oktober.

Lokaltog oplyser, at der fra 11. september og til udgangen af september skulle køres normal drift med tog på hele Østbanen. Det kommer forsinkelsen desværre til at ændre på, så betjeningen af Østbanen ser således ud:

Strækningen Køge-Hårlev

Kørsel med togbusser forlænges til og med den 1. oktober. Togbusserne kommer til at køre halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift på aftener og i weekender.

Strækningen Hårlev-Rødvig

Kørsel med togbusser forlænges til og med den 1. oktober. Togbusserne kommer til at køre halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift på aftener og i weekender.

Strækningen Hårlev-Faxe Lade Plads

Kørsel med togbusser forlænges til 2. etape af renoveringen er afsluttet i starten af 2024. Togbusserne kommer til at køre halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift på aftener og i weekender.

Strækningen Køge-Roskilde

Strækningen er upåvirket af renoveringen og kommer til at køre efter den normale køreplan.

Driftsændringerne og indsættelsen af togbusser vil fremgå af Rejseplanen og på hjemmesiden Lokaltog.dk, som løbende bliver opdateret.

Læs mere om Projekt Østbanen og Lokaltog her.

Foto: Lokaltog, presse.