Der har været flere alvorlige fyrværkeriskader end de seneste to år.

I de to døgn omkring nytåret 2022/2023 kom 195 børn og voksne til skade med fyrværkeri i Danmark. 36 af dem havde alvorlige skader, som ikke kunne færdigbehandles på skadestuen.

Foto ABW

Statistikken over fyrværkeriskader er opgjort af Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital, som har samlet tal fra alle akutafdelinger på de danske sygehuse. Her var hver fjerde tilskadekomne et barn under 15 år, og seks af de alvorlige skader ramte børn under 15 år.

Til sammenligning har der de seneste to nytår, hvor Danmark var delvist nedlukket på grund af corona, været henholdsvis 165 og 174 fyrværkeriskadede til behandling på danske akutafdelinger, mens skadestallene i en årrække inden da har været på mellem 195 og 230.

– Én ulykke er en for mange, men flere har haft brug for behandling efter fyrværkeriskader end ved de seneste to nytår. Fyrværkeri er grundlæggende et farligt produkt, men det er der desværre for mange, der glemmer, siger direktør Maibrit Brandt fra Sikkerhedsstyrelsen.

Hun noterer sig også, at der er mange børn og unge, der får skader på grund af fyrværkeri.

– Som forældre har vi en pligt til at lære vores børn, hvordan de omgås fyrværkeri forsvarligt – præcis som vi lærer dem at færdes sikkert i trafikken, siger Maibrit Brandt.

Hver tredje af dem, der måtte behandles for fyrværkeriskader, havde ikke selv antændt fyrværkeriet. Og der var dobbelt så stor en andel af tilskuerne, som undlod at bruge beskyttelsesbriller, som blandt dem, der selv havde tændt fyrværkeriet.

– Beskyttelsesbriller er utroligt vigtige, hvis man vil undgå øjenskader. Og det gælder både, når man selv har fyrværkeriet i hænderne og når man blot ser på eller er på vej gennem byen. Fyrværkerisikkerhed er i høj grad noget, man selv har indflydelse på. Fra Sikkerhedsstyrelsen holder vi øje med, at det fyrværkeri, der er i handelen, lever op til sikkerhedskravene. Men det er dem, der bruger fyrværkeriet, der skal huske de gode råd om at bruge beskyttelsesbriller, holde afstand og holde sig til lovligt fyrværkeri, siger Maibrit Brandt.

Hun understreger, at årets kontrol hos fyrværkeriforhandlerne kun har ført til få overtrædelsessager.

– Men det er ikke nok, at vi ved, at fyrværkeriet, der sælges, er i orden. Børn og voksne har også et ansvar for at håndtere fyrværkeriet rigtigt. Ellers risikerer både de selv og andre at komme til skade, siger Maibrit Brandt.

LINK TIL OPGØRELSE OVER FYRVÆRKERISKADER 2022/2023

Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital opgør hvert nytår tal for fyrværkeriskader, der behandles på alle danske akutafdelinger.

Kilde Sikkerhedsstyrelsen