Nye prøver viser meget højt indhold af E.coli-bakterier i badevandet ved Ølsemagle Revle – både i nord og syd. Derfor udsteder Køge Kommune et foreløbigt forbud mod badning indtil onsdag eftermiddag, hvor der kommer svar på nye analyser. Prøver fra Søndre Strand taget i forbindelse med Køge Jernmand i weekenden er fine, og her kan der bades.

Hvis du har brugt det gode weekendvejr til at springe i havvandet ved Ølsemagle Revle og er blevet dårlig, opfordrer vi dig til at søge læge. Køge Kommune har netop modtaget svar på en prøve af badevandet fra fredag den 16. juni, der viser meget høje mængder af E.coli-bakterier på både nord- og sydsiden af Ølsemagle Revle.

Derfor udsteder Køge Kommune nu et forbud mod badning på strækningen både nord og syd for Ølsemagle Revle. Forbuddet gælder foreløbigt indtil onsdag eftermiddag, hvor der kommer svar på prøver taget, som er taget i dag mandag. Prøver fra Søndre Strand taget i forbindelse med Køge Jernmand i weekenden er fine, og her kan der bades. Vi kender ikke vandkvaliteten ved Nordstranden og Køge Marina, hvor seneste prøve er taget den 9. juni, men her bliver også taget nye prøver i dag, som der kommer svar på onsdag.

Kilden til bakterierne er ukendt, og den lave mængde af andre bakterier tyder på, at det ikke skyldes udslip fra renseanlægget. Forbuddet mod badning betyder, at badning sker på absolut eget ansvar. Der vil ikke være kontrol af, om borgerne bader, men hvis man vælger at gøre det, anbefales det at vaske sig grundigt efterfølgende. Vej, Park og Byrum har sat skilte op på de to badesteder. Som reglerne foreskriver, er Styrelsen for Patientsikkerhed adviseret.

Køge Kommune får taget minimum ti badevandsprøver i løbet af badesæsonen fra 1. maj til 1. september. Hvis en prøve viser tegn på forurening, tages der flere opfølgende prøver. Du kan se analyserne af badevandet på Køge Kommunes hjemmeside, hvor du også kan se datoer for de på forhånd planlagte badevandsprøver: Badevandsprøver for strande og badesøer (koege.dk)

Pressemeddelelse Køge Kommune. 

Foto ABW