Unge, der går på den Særlige Tilrettelagte Uddannelse (STU) i Køge Kommune, skal fremover vænne sig til at kalde deres uddannelsessted for ‘STU-Køge’, i stedet for det tidligere ‘Fremtidslinjen’

Skoleudvalget i Køge Kommune har nemlig besluttet at kommunens STU-tilbud, tidligere kendt som ‘Fremtidslinjen’, pr. 1. maj 2024 skifter navn. Med det nye navn, ‘STU-Køge’, ønsker kommunen at afspejle tilbuddets kommunale tilhørsforhold mere tydeligt. Det skal gøre det lettere for unge med særlige behov og deres familier at navigere i uddannelseslandskabet.

Den nye betegnelse, ‘STU-Køge’, reflekterer ikke blot tilbuddets kommunale forankring, men forenkler også identifikationen af uddannelsen som en del af det specifikke uddannelsestilbud til unge med særlige behov.

”Med navneændringen til ‘STU-Køge’ ønsker vi at tydeliggøre det kommunale tilhørsforhold og skabe en mere direkte genkendelighed for de unge og deres familier” siger formand for skoleudvalget, Ali Yahya

Navneændringen er motiveret af den seneste ændring i STU-loven, som trådte i kraft den 1. januar 2024, og som skal give de unge større frihed til selv at vælge deres uddannelsesvej.

I forbindelse med lovændringen, som skal understøtte et friere uddannelsesvalg, indføres en ny online portal, hvor uddannelsesstederne skal registrere sig med detaljerede oplysninger. Portalen skal øge gennemsigtigheden og gøre det nemmere for de unge og deres pårørende at træffe et informeret valg omkring deres uddannelsesforløb.

Kilde Køge Kommune. 

Foto ABW