På Borup, Herfølge og Køge Biblioteker kan man fra uge 17 hente en gratis snapper til affaldsindsamling. Initiativet skal sætte fokus på henkastet affald i kommunen.

Foto: ABW

Henkastet affald er et stort og stigende problem i Køge Kommune. Derfor har Køge Kommunes afdeling for Vej, Park og Byrum slået sig sammen med KøgeBibliotekerne i et nyt initiativ, der skal gøre alle mere opmærksomme på henkastet affald.

Køge Kommune har de sidste par år arbejdet målrettet med optimering af hele renholdelsesområdet ved at tilføre ressourcer til området, arbejde med typer og placeringer af affaldsspande samt indretning af belægning og byrum, som kunne føre til mindre henkastet affald.

Det nyeste initiativ fra Vej, Park og Byrum er konceptet ”frivillig snapper”, hvor der via tre biblioteker uddeles gratis snappere til frivillige, som har lyst til at give en hånd med i kampen mod det affald, der er smidt i natur- og byområder.

”Henkastet affald er en stor udfordring for os i Køge Kommune. Især skod og snusposer. Og vi skal alle sammen tage ansvar for det. Derfor er jeg glad for, at vi i Køge Kommune kan stille gratis snappere til rådighed for de ildsjæle, der gerne vil være med til at arbejde for en renere kommune,” siger Lene Møller Nielsen, der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget og fortsætter:

”Vi har heldigvis allerede en del frivillige, der går og samler affald i deres fritid. Og det er vi rigtig glade for. Det allerbedste ville jo være, at affaldet slet ikke blev smidt, men det næstbedste er, at vi løfter i flok og hjælpes ad med at samle affaldet, når først det er der. Derfor håber jeg, at det her initiativ kan få flere til lige at tage en snapper med ud, når de går tur et sted i kommunen,” fortæller Lene Møller Nielsen.

Hvordan får jeg en snapper?
Snapperne udleveres på de tre biblioteker i Borup, Herfølge og Køge. Udleveringen opstartes i uge 17, som er en landsdækkende temauge for markering af FN’s 17 verdensmål. Dette markeres også på KøgeBibliotekerne, hvor der arrangeres forskellige aktiviteter. Se mere på køgebib.dk

Skal du hente en snapper, henvender du dig blot til personalet ved skranken på et af de tre biblioteker indenfor den betjente åbningstid.

Der kan udleveres 1-2 snappere per person/ familie/ hold og de fås i to forskellige længder. Snapperne er gratis og kan beholdes og bruges til mange fremtidige affaldsindsamlinger. Hvis du ikke ønsker at bruge snapperen mere end én gang, er du selvfølgelig meget velkommen til at aflevere den tilbage på et af de tre biblioteker, så andre kan gøre brug af den.

Har du samlet meget affald, kan du melde det ind via Køge Kommunes app Tip Køge, hvorefter Vej, Park og Byrum afhenter det indsamlede affald. Husk sikkerhedsvest, hvis du går langs en trafikeret vej.

Kilde.