Køge Kommune skal have en ny naturstrategi. Alle er inviteret til at bidrage ved en workshop i Borup Kulturhus torsdag den 8. september.

Foto ABW

Naturen skal bevares, beskyttes og udvikles. Det har de offentlige myndigheder pligt til at sørge for, og derfor fik Køge Kommune for fire år siden sin første naturstrategi, som udløber i år. Da der nu skal arbejdes med en ny strategi, vil Køge Kommune gerne inddrage alle, som har lyst til at hjælpe med at passe på godt naturen.

– Naturen i Køge Kommune har meget at byde på. For eksempel kan vi finde svampe, se havørne, markfirben og græssende køer på en blomstereng, fordi vi er gode til at passe på naturen omkring os. Men at passe på naturen er en fælles forpligtelse, som involverer os alle – både borgere, erhvervsliv og kommune. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at leve op til den forpligtelse. Det vil vi fortsat gerne samarbejde med borgerne om, siger Niels Rolskov, der er formand i Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

Gennem de seneste 20 år har vi set markant færre insekter i naturen, fordi biodiversiteten er faldende, så et af målene med naturstrategien har indtil nu været at skabe mere biodiversitet og gode miljøer for både dyr og planter omkring søer, enge og grusgrave.

Tilmeld dig senest 5. september
Hvis du sidder med en god idé til græsningslaug eller et nyt vandhul et sted eller andet, som kan være værdifuldt at dele ud af, så tag det med til Borup Kulturhus torsdag den 8. september. Her vil være åben workshop fra klokken 17.00-20.00.

Der er plads til 100 mennesker, så det er nødvendigt, at du tilmelder dig på mail: natur@koege.dk
Der bliver sørget for lidt at spise og drikke undervejs, og af hensyn til forplejningen skal tilmelding ske senest mandag den 5. september, klokken 12.00.

Naturrådet og Køge Kommune vil gerne i samarbejde med borgerne skabe endnu rigere natur, og øge opmærksomheden på vigtigheden af naturens rolle for mennesker, dyr og planter.

FAKTA om Naturstrategien
En naturstrategi tager udgangspunkt i love til beskyttelse af naturen, men der er ikke bestemte lovkrav til en strategi.

I Køge Kommune blev der etableret et naturråd i 2018, som stod bag ”Naturstrategi 2018-2022” med i alt 11 mål.

7 af de mål handlede om kommunens forpligtelser på bl.a. biodiversitet, vand, tør jord og skov, mens 3 af målene blev opsat til mere information og vejledning om naturbeskyttelse. Det sidste mål handlede om kommunen som ejer og driftsansvarlig for natur.

Kilde.