Høje temperaturer om sommeren giver gode vækstmuligheder for fluer i din skraldespand. Læs her hvordan du selv kan være med til at begrænse flueplagen.

Foto ABW

Sådan skal du emballere dit affald – undgå lugt, fluer og skadedyr
Der gælder nogle simple, men vigtige regler for at sikre, at dit affald ikke medfører lugt, fluer og skadedyr.

Hold din affaldsbeholder ren
Det er den enkelte husstands ansvar at holde sine affaldsbeholdere rene.
Det følger af § 9.8 i kommunens regulativ for husholdningsaffald. I en boligforening er det typisk administratorens ansvar. Bliver beholderne meget beskidte, eller står der væske i dem, bør de rengøres. Du kan fx spule dem med haveslange eller skylle dem med en spand vand.

Hver skraldepose til sin ting
Mad- og restaffald skal altid emballeres i tætte poser. Bind knude på poserne inden du smider dem i skraldespanden. Så undgår du udsivning af væske og mindsker risikoen for lugt, maddiker og fluer m.m.

Madaffald skal altid emballeres i de grønne bioposer, som du får udleveret af kommunen. Du må ikke bruge poserne til andre formål eller andre typer af affald.

Plast- og restaffald skal emballeres i almindelige affaldsposer, som du kan købe i supermarkedet. Du kan dog også benytte fx en brugt indkøbspose.

Glas- og metalemballager, samt papir/karton skal ikke emballeres, det skal smides løst i beholderen.

Bananfluer
Der kan komme bananfluer i biospanden. Opstår problemet, bør du skifte posen i biospanden oftere. Du kan også dække låget til med fx husholdningsfilm eller lave en eddikefælde til fluerne (lidt eddike i et glas med husholdningsfilm over, prik nogle små huller, så fluerne kan komme ind, men ikke ud igen).