Handicapprisen 2023

Køge Kommune oplyser på sin hjemmeside, at Køge Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer i Køge sætter fokus på de kræfter, der er med til at skabe lige muligheder for borgere med handicap i Køge Kommune. Så kender du nogen – en person eller en organisation – der fortjener Handicapprisen 2023, så er det nu og frem til 1. november 2023, du har mulighed for at indstille kandidaten til prisen!

Handicapprisen har til formål at anerkende de, der gør noget aktivt for at styrke handicappedes vilkår i Køge. Samtidig er formålet at inspirere andre ved at vise de gode eksempler på, hvordan hverdagen for borgere med et handicap kan gøres bedre.

Sådan indstiller man en kandidat

Enhver kan indstille kandidater til Handicapprisen 2023, ligesom man også kan indstille sig selv!

Hvis ellers den ydede indsats kommer Køge-borgere med handicap til gavn, behøver den indstillede kandidat ikke selv at have bopæl i Køge Kommune, men hvis der er tale om en virksomhed, forening eller organisation, skal de dog have adresse i kommunen. Det er ikke muligt at indstille ansatte i Køge Kommune eller medlemmer af Handicaprådet.

Indstillingen skal ske senest den 1. november 2023. Dette gør man ved at sende en mail til VF@koege.dk. I mailen skal det kort beskrives, hvilken indsats kandidaten har ydet for borgere med handicap i Køge Kommune, og der skal gives en kort begrundelse for, hvorfor kandidaten bør få Handicapprisen 2023. Husk også at skrive egne kontaktinformationer (navn, telefon og mail) i mailen.

Prisuddeling

Handicapprisen 2023 uddeles torsdag den 23. november 2023 ved et åbent arrangement i Multisalen på Køge Kommunes Sundhedscenter, Rådhusstræde 10C fra kl. 16.00. Vinderen modtager et diplom og 10.000 kr. fra Køge Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer i Køge.

Læs meget mere på Køge Kommunes hjemmeside her.

Foto: ABW