Køge Kommune har med inddragelse af vandværker, interesseorganisationer, Region Sjælland, borgere og politikere udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele Køge Kommune. Denne indsatsplan erstatter alle Køge Kommunes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og består af selve indsatsplanen samt en beskrivelse af beskyttelsesbehov og indsatser for hvert vandværk og kildeplads med.

Indsatsplanen er sat i offentligt høring fra den 6. juli 2022 til den 28. september 2022. Du kan læse indsatsplanen og sende et høringsvar her.

Kilde. 

Foto ABW