Patienten ved alt, efterspørger behandling og kommer tidligere hjem, når app bliver brugt af patienter i behandling for kræft i tyk- og endetarm på Slagelse Sygehus.

Innovationskonsulent Isa Holmboe viser appen med oplysninger om det forløb, patienten skal igennem. Pressefoto Region Sjælland

En helt anden patient​
Appen Emento er en såkaldt forløbsguide – en beskrivelse af stort set alle aspekter ved en indlæggelse og behandling på et sygehus. Kirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus bruger appen blandt andet til patienter, der er i behandling for kræft i tyk- og endetarm.

– Patienten, der bruger appen, er en helt anden patient, der er velinformeret og ved stort set alt om, hvad der kommer til at ske. Vores oplevelse er, at patienter, der bruger appen, efterspørger behandling frem for at afvente behandling, siger cheflæge Line Walker.

Kirurgisk Afdeling har arbejdet med appen siden 2020. I løbet af de seneste to år har 114 ud af 179 indlagte patienter med kræft i tyktarmen brugt appen. Når det drejer sig om patienter med endetarmskræft har 53 patienter brugt appen ud af 87 indlagte i samme periode.

Tid til faste
Appen fortæller blandt andet, hvornår patienten skal begynde at faste inden operationen, hvornår det er tid til øvelser i forbindelse med genoptræning, og hvordan patienten skal stå ud af sengen de første dage efter operationen.

Ifølge Line Walker skal patienter med kræft i tyk- og endetarm have en forholdsvis stor mænge oplysninger på kort tid. Med appen spredes informationerne ud over hele forløbet. Det betyder, at patienten har nemmere ved at huske oplysningerne og kan tage en mere aktiv del i behandlingsforløbet. Gevinsten for patienten er kortere indlæggelse, og dermed mindre tid i sygehussengen, og en hurtigere vej til at blive rask, viser resultaterne fra Slagelse Sygehus.

Patienter, der benytter appen udskrives tidligere end patienter, der modtager information uden om appen, viser de første data.

Svært ved at huske
Ideen til at bruge appen kommer efter, at læger og sygeplejersker fra Kirurgisk Afdeling oplever, at patienterne har svært ved at huske alle de oplysninger, de får i forbindelse med, at de får besked om at de har kræft.

Afdelingens innovationskonsulent, Isa Holmboe, har talt med patienter om, hvilke behov de har for oplysninger, og hvordan de gerne vil modtage dem. Hun har undersøgt, hvilke redskaber der kunne hjælpe sygehuset og patienterne og fundet frem til appen.

Ifølge Isa Holmboe skygger oplysningen om, at patienten har kræft, for alle de øvrige oplysninger, der bliver givet ved sammen lejlighed. Før appen kom ind i billedet blev alle oplysninger givet til patienten mundtligt og på papir. En 3 centimeter tyk papirbunke.

– Med appen får patienten information, når det er nødvendigt. For eksempel på det tidspunkt, hvor de skal begynde at faste inden operationen, siger Isa Holmboe.

Brede appen ud
På baggrund af de positive erfaringer fra Kirurgisk Afdeling er Gynækologisk og Obstetrisk Afdelingen også begyndt at bruge appen.

Kirurgisk afdeling benytter derudover også appen til onboarding af sygeplejestuderende og Social og sundhedsassistent-elever.

Målet er at få udbredt appen alle de steder på sygehuset, hvor den kan hjælpe patienterne til bedre forløb.

FAKTA

Erfaringer viser, at en patient bliver hurtigere rask, hvis de kommer hurtigere hjem efter operationen.

Normal indlæggelsestid for patienter med kræft i tyktarmen er fire dage. Med appen kan de skære en dag af forløbet. Patienter i behandling for kræft i endetarmen kan skære to en halv dage af indlæggelsestiden, der uden appen er på seks dage.

Omkring 6 ud af 10 patienter med tyk- og endetarmskræft bruger appen under indlæggelse på Slagelse Sygehus, siger erfaringerne fra Slagelse Sygehus.

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse – som på Region Sjællands øvrige sygehuse, bliver der løbende arbejdet med innovation og udvikling for at sikre patienterne den bedst mulige behandling.

Når der opstår en ide hos en medarbejder eller et spørgsmål om, hvorvidt en procedure kunne foregå på en anden måde eller et instrument kunne bruges anderledes – bliver ideen eller spørgsmålet efter aftale med ledelsen sendt til innovationskonsulenten på afdelingen. Innovationskonsulenten undersøger, hvad der kan gøres for at føre ideen ud i livet.

Kilde.