Tilfredsheden med Køge Kommunes Job- og Ungecenter er i top. 89 procent udviser generel tilfredshed, og 94 procent er tilfredse med deres seneste møde. Det viser en borgerundersøgelse, som 401 borgere har svaret på, hvor fokus i høj grad er på værdighed i sagsbehandlingen.

Foto ABW

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Sådan lyder et af målene fra Beskæftigelsesministeriet. Det har Job- og Ungecenter i Køge Kommune som et fokusområde – og derfor har man spurgt en række borgere med deres gang i centret, om deres oplevelse af den hjælp, de modtager.

401 borgere har svaret på en undersøgelse, der viser, at 88 procent af deltagerne i perioden marts-august 2022 generelt har oplevet en værdig sagsbehandling. 94 procent oplevede, at det seneste møde generelt set var en god oplevelse, og 89 procent er tilfredse med deres forløb hos Job- og Ungecenteret.

– Myterne om jobcentrene er mange. Jeg foretrækker at bygge min viden på fakta. Og undersøgelsen her slår fast, at en meget stor del af de borgere, der har brug for Job- og Ungecentrets kompetencer, oplever en god og værdig sagsbehandling. Vejen til hjælp bygger i høj grad på det gode samarbejde mellem borger og kommune, og undersøgelsen her viser, at det netop er tilfældet i Køge Kommune. Vi har et udgangspunkt, som vi godt kan være stolte af, siger Mette Wigand Bode, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

En af undersøgelsens konklusioner er, at der er en vis sammenhæng mellem tilfredshed og forløbslængde. For borgere med forløb på en til tre måneder udtrykker 90 procent tilfredshed, mens borgere med forløb på mere en to år udtrykker 82 procent tilfredshed.

Formålene med spørgeskemaundersøgelsen er dels at leve op til Køge Byråds resultatmål, og ikke mindst at styrke dialogen med borgeren. Herudover er det tillige ambitionen, at borgerens svar kan inspirere Job- og Ungecenteret til nye indsatser og tilgange.

Baggrund for borgerundersøgelsen
Beskæftigelsesministeren udstikker hvert år retning for beskæftigelsesindsatsen gennem vejledende beskæftigelsespolitiske mål – de såkaldte ministermål. Typisk vil opfølgning på både ministermål og lokale mål ske i regi af beskæftigelsesplanen. Denne orientering sætter særligt fokus på forvaltningens arbejde med ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Med dette resultatmål for øje har forvaltningen over foråret og sommeren 2022 sat en borgerundersøgelse i gang – i tæt samspil med bl.a. medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Formålene med spørgeskemaundersøgelsen er dels at leve op til Køge Byråds resultatmål, og ikke mindst at styrke dialogen med borgeren. Herudover er det tillige ambitionen, at borgerens svar kan inspirere Job- og Ungecenteret til nye indsatser og tilgange.

Forvaltningen fortsætter med borgerundersøgelsen fremover, og ser frem til at styrke dialogen med borgeren yderligere. I efteråret 2022 har Job- og Ungecenteret tillige fokus på, hvordan borgernes svar kan omsættes til mere organisatorisk læring.

Kilde.