I løbet af 2023 indsamler foreninger på tværs af landet igen affald via projektet Ren Natur. Køge Kommune deltager for 5. år i træk, og foreninger kan tilmelde sig ruter fra den 1. marts 2023.

Foto ABW

Køge Kommune sætter igen i år fokus på henkastet affald ved at deltage i projektet Ren Natur. Ren Natur er et koncept udviklet af organisationen Hold Danmark Rent. Konceptet binder kommuner, virksomheder og frivillige sammen i en bestræbelse på at skabe et endnu renere Danmark uden affald i naturen.

”I Køge Kommune bakker vi igen i år op om Ren Naturs affaldsindsamlinger. Vi synes, det er et rigtig godt initiativ og er glade for, at så mange foreninger valgte at være med i 2022. Foreningernes indsats sikrer ikke bare en renere kommune, men er også en inspiration for andre til at være med i fællesskabet og gøre en forskel for lokalmiljøet. Derfor håber vi selvfølgelig, at der igen i år er mange foreninger, der har lyst til at være med,” siger Lene Møller Nielsen, der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Køge Kommune deltager i år med 15 ruter, og fra 1. marts 2023 kan kommunens foreninger tilmelde sig en rute via Ren Naturs hjemmeside. Når foreningen har samlet affald på en rute, modtager de et beløb mellem 2500 og 3000 kroner, som kan bruges i foreningen. Pengene kommer fra nationale og lokale sponsorer. I 2022 fik de 16 foreninger tilmeldt i Køge Kommune udbetalt 42.000 kr. i sponsormidler til lokale aktiviteter.

I 2022 var der 272 frivillige, der deltog i affaldsindsamlingen i Køge Kommune, fordelt på 16 ruter. De frivillige gjorde en stor indsats og fik i alt indsamlet 134 sække og ca. 536 kilo affald. Det affald, der blev indsamlet mest af i Køge Kommune, var cigaretskod, snusposer, plastik og fastfoodemballage samt metal, papir og glas. Nogle af de mere overraskende fund, som de frivillige indrapporterede, var bl.a. en højtryksspuler, et halvt par briller, en knækket stol smidt i en hæk og en låst pengeboks med indhold.

Køge Kommune sætter med deltagelsen i Ren Natur fokus på affald i naturen og håber, at det kan få flere til at smide deres affald i skraldespande. Især de mange cigaretskod, som indeholder plastik, og derfor er svært for naturen at nedbryde.

”I Køge Kommune har vi ligesom de fleste andre kommuner et kæmpe skod-problem. Især på stationsområderne. Og det er så ærgerligt, at kommunen skal bruge så mange ressourcer på at opsamle henkastet affald, når vi hellere ville bruge timerne andre steder. Med vores deltagelse i Ren Natur ønsker vi derfor også at sætte fokus på, at det her handler om adfærd og ikke mindst om at løfte i flok,” siger Lene Møller Nielsen.

Foreninger i Køge Kommune kan tilmelde sig de planlagte ruter på Ren Naturs hjemmeside fra den 1. marts 2023.

Kilde Køge Kommune.