Flere og flere fædre tager barselsorlov, og derfor vil Køge Kommune nu også tilbyde fædregrupper på samme måde som man i mange år har tilbudt mødregrupper til mødre på barsel.

Foto ABW

Fædre med barnevogn vil i fremtiden blive mere tydelige i gadebilledet. Fra 2. august 2022 er der nemlig trådt en ny orlovsmodel i kraft, som betyder, at 11 uger af en barselsorlov er øremærket til fædrene. Den politiske aftale indgået i Folketinget baserer sig på et EU-direktiv, og forventningen er, at langt flere fædre end hidtil vil være på barsel i op til 11 uger eller mere.

Samtidig viser en ny undersøgelse foretaget for Egmont Fonden, at fire ud af fem fædre efterspørger hjælp til farrollen og til aktiviteter. Derfor har Køge Kommune besluttet, at tiden er inde til et nyt tilbud om fædregrupper, som giver fædrene mulighed for at mødes med andre fædre på barsel. Formålet med fædregrupperne er at give mulighed for, at fædre kan mødes på egne præmisser og lave noget sammen med deres børn.

– Fædre på barsel skal også have mulighed for mødes med andre fædre og være sammen med deres børn på samme måde, som mødrene længe har gjort i mødregrupper. I fædregrupperne handler det om at være far, og det handler også om, at vi giver fædrene plads og støtter op om far-barn relationen, siger formand for børneudvalget, Pernille Sylvest.

Fædregrupperne oprettes administrativt af en sundhedsplejerske, men er ellers selvkørende grupper, hvor fædrene selv aftaler, hvordan og hvor ofte de mødes.

Tilbuddet om fædregrupper erstatter ikke mødregrupperne, så en familie kan både deltage i mødre- og fædregruppe, hvis de ønsker det.

Sundhedstjenesten vil begynde at oplyse familier om mulighed for færdregrupper i løbet af august 2022 og afhængigt af tilslutningen, vil de første fædregrupper kunne opstarte kort herefter.

Er du lige blevet far og ved du allerede nu, at du gerne vil i fædregruppe, kan du ringe til Sundhedstjenesten på tlf. 56565670 alle hverdage mellem kl. 8:30-9:00, og ellers vil du blive tilbudt deltagelse i fædregruppe i løbet af de næste måneder.