Køge Kommunes 17 folkekirker er nu beskrevet på Danmarks nationalleksikon, lex.dk.

Beskrivelserne er baseret på bogværket Danmarks Kirker, som Nationalmuseet har udgivet siden 1933. Nu bliver en ny version let tilgængelig for alle på lex.dk.

I et samarbejde mellem Nationalmuseet og lex.dk bliver Køge Kommunes kirker og alle andre folkekirker i Danmark gjort gratis tilgængelige for lex.dk’s millioner af besøgende.

For hver af kommunens folkekirker findes der nu en artikel med flotte billeder og beskrivelser af beliggenhed, kirkegård, bygningshistorie, kalkmalerier, inventar og gravminder.

Baggrunden for projektet er den kulturarv, de danske kirker rummer. Den udgør en enestående kilde til såvel Danmarkshistorien som til kristendommens mere end 1.000-årige historie i Danmark.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu i samarbejde med Danmarks nationalleksikon, lex.dk, kan give fri adgang til kvalitetssikret viden om hver eneste af de i alt ca. 2.350 danske kirker på lex.dk”, udtaler Michael Andersen, forskningschef på Nationalmuseet og ansvarshavende redaktør for Danmarks Kirker.

”Lex.dk er Danmarks nationalleksikon, og det er en stor glæde, at vi nu, med god støtte fra Augustinus Fonden, kan tilføje 2.350 nye artikler om Danmarks kirker”, siger Niels Elers Koch, bestyrelsesformand for Foreningen lex.dk.

Her finder I links til Køge Kommunes 17 folkekirker:

I kan også finde et samlet overblik her: Folkekirker i Køge Kommune.

Ejby Kirke. Altertavlen fra 1596 er af den såkaldte baldakintype, idet den er bygget op om to søjler, som holder en balkadin, dvs. et stofsejl. Som et levn fra den tidlige renæssances katekismustavler er altertavlens storstykke delt i seks felter. Foto: Roberto Fortuna, 2017/Nationalmuseet. 
Højelse Kirke. Prædikestolen i Højelse Kirke er i højrenæssancestil og er fra 1595. Altertavlen er fra 1795 og har et maleri af Kristus og de små børn. Foto:  Hberlin, 2009.
Sankt Nicolai Kirke. Kirken er opført i den gotiske periode (ca. 1250-1550) og er viet til Sankt Nikolaus. Foto: Ib Rasmussen, 2008.
Ølby Kirke. Kirkerummet er formet som en ottetakket stjerne med en høj lanterne over. Ølby Kirke ligger i den østlige del af sognegårdens bygningskompleks, og mod vest ligger der et højt klokketårn. Foto: Ib Rasmussen, 2008.
Ølsemagle Kirke ligger nordvest for Køge og er opført i den romanske periode, som dækker årene 1050-1275. Foto: Ib Rasmussen, 2008.